Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 ORGANA WŁADZY
Rada Miejska
 URZĄD MIEJSKI
Telefony
Regulamin Urzędu
Wydziały Urzędu
Załatwianie spraw obywateli
Miejsca Pracy
Unia Eropejska - realizowane projekty
Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
Statut gminy
Strategia Gminy
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Opłaty lokalne
Podatki
Dopłaty do paliwa rolniczego
Budżet gminy i sprawozdania
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Wybory samorządowe -2006r.
Wybory Samorządowe 2010
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe - 2014
 KONTROLE
Zewnętrzne
Wewnętrzne
 Ogłoszenia pozostałe
2005r.
2006r.
2007r.
2008r.
2009r.
2010r.
2011r.
2012r.
2013r.
2014r.
2015r.
 Jednostki organizacyjne
Spółki
Jednostki oświatowe
 Organizacje pozarządowe
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 Nieruchomości
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
Przetargi nieruchomości
Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
2015
 Zarządzenia Burmistrza
2011 rok
2012 rok
2013 rok
2014 rok
Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Sprawozdania z realizacji programów
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
 Audyt wewnętrzny
Plan audytu
 Zapytania ofertowe
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Informacje
Uchwały
Przetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Głuchołazy

 

 

 

 POWIAT:

 Nyski

 

WOJEWÓDZTWO:

 Opolskie

 ADRES:

 ul. Rynek 15

 KOD:

 48-340

 MIEJSCOWOŚĆ:

 Głuchołazy

 KONTAKT:

 Telefon  77  409 21 00
   Fax  77  409 21 01
   Email  umig@glucholazy.pl
 

 WWW  www.glucholazy.pl

 

GODZINY PRACY:

 od 7.00 do 16.00 w poniedziałek

   od 7.00 do 15.00 - od wtorku do czwartku
   od 7.00 do 14.00 w piątek

KASA URZĘDU:

 Czynna w poniedziałek od 7.30 do 15.30 

   Od wtorku do czwartku - od 7.30 do 14.00 
   W piątek od 7.30 do 13.00

NIP :

 755-12-77-014  

REGON :

000524542  

KONTO

Gmina Głuchołazy

BANKOWE:

WBK BZ o/Głuchołazy 67 1090 2167 0000 0005 6200 0046  
     

BURMISTRZ :

mgr Edward Szupryczyński  Telefon  77 409 21 00

Z-ca Burmistrza :

mgr inż. Roman Sambor  Telefon  77 409 21 00

Sekretarz :

mgr Danuta Rzeszótko  Telefon  77 409 21 00

Skarbnik :

mgr Roman Zimoch

 Telefon  77 409 21 00

 

                                Elektroniczna skrzynka podawcza

                        Baza Aktów Własnych

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejski w Głuchołazach
Administrator BIP: Roman Zimoch


Telefon 77 409 21 00  Fax 77 409 21 01  Email umig@glucholazy.pl