logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA W?ADZY
plus Rada Miejska
 URZ?D MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urz?du
plus Wydzia?y Urz?du
plus Za?atwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus O?wiadczenia maj?tkowe
plus Informacja dla planuj?cych zgromadzenia na terenie Gminy G?ucho?azy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewn?trzne
plus Wewn?trzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Op?aty lokalne
plus Podatki
plus Dop?aty do paliwa rolniczego
plus Bud?et gminy i sprawozdania
plus Ochrona ?rodowiska
plus Decyzje ?rodowiskowe
plus Wybory samorz?dowe -2006r.
plus Wybory Samorz?dowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorz?dowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory So?eckie 2015
plus Wybór ?awników na kadencj? 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spó?ki ECO S.A.
plus Wybory uzupe?niaj?ce do Rady Miejskiej w G?ucho?azach 2017
 Og?oszenia pozosta?e
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Bud?et Obywatelski 2016
plus Og?oszenie o g?osowaniu
plus Bud?et Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
 Jednostki organizacyjne
minus Spó?ki
minus Jednostki o?wiatowe
 Organizacje pozarz?dowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomo?ci
plus Wykazy nieruchomo?ci przeznaczonych do sprzeda?y
minus Nieruchomo?ci przeznaczone do dzier?awy, najmu
   minus Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (ul. Chrobrego)
   minus Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (S?awniowice)
   minus Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (S?awniowice)
   minus Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (ul. Sikorskiego)
   minus Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (ul. Chrobrego)
   minus Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (Wilamowice, Biskupów)
   minus Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (ul. Henryka Brodatego)
   minus Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (Charbielin)
   minus Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (ul. Sikorskiego)
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy
   minus nieruchomo?ci przeznaczone do dzier?awy
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy (Burgrabice)
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (Jarno?tówek)
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - G?ucho?azy
   minus wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzier?awy - Nowy ?wi?tów
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - G?ucho?azy ul. Powsta?ców ?l?skich
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - G?ucho?azy ul. Kolejowa
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy - Burgrabice
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy - Bodzanów
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy - Podlesie
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy - Polski ?wi?tów
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - Nowy ?wi?tów
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - Podlesie
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - Bodzanów
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy - zbiorówka
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do u?yczenia
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zbiorówka
   minus ZARZ?DZENIE NR 309-PR.95/2011 z dnia 8 grudnia 2011r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 322-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 323-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
   minus Zarz?dzenie NR 324-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zest. zbiorcze
   minus ZARZ?DZENIE NR 325-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 333-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
   minus Zarz?dzenie NR 347-PR. 106/2012 z dnia 19 grudnia 2011 r.
   minus Zarz?dzenie NR 348-PR. 106/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r.
   minus Zarz?dzenie NR 345-PR. 106/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r.
   minus Zarz?dzenie NR 346-PR. 106/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r.
   minus Zarz?dzenie NR 359-PR. 106/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zest. zbiorcze
   minus Zarz?dzenie NR 376-PR. 111/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
   minus Zarz?dzenie NR 377-PR. 111/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
   minus Zarz?dzenie NR 378-PR. 111/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
   minus Zarz?dzenie NR 379-PR. 111/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
   minus Zarz?dzenie NR 380-PR. 111/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
   minus Zarz?dzenie NR 381-PR. 111/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 409-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012r.
   minus Zarz?dzenie NR 410-PR. 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
   minus Zarz?dzenie NR 412-PR. 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
   minus Zarz?dzenie NR 413-PR. 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
   minus Zarz?dzenie NR 415-PR. 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
   minus Zarz?dzenie NR 416-PR. 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
   minus Zarz?dzenie NR 417-PR. 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
   minus Zarz?dzenie NR 418-PR. 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
   minus Zarz?dzenie NR 422-PR. 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 428-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 429-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 430-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 431-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 432-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus Zarz?dzenie NR 433-PR. 117/2012 z dnia 16 marca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 438-PR.119/2012 z dnia 29 marca 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 439-PR.119/2012 z dnia 29 marca 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 452-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 456-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 457-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 458-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 459-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 460-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 469-PR.127/2012 z dn. 08.05.2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 470-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 471-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 472-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 473-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 474-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 475-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 476-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 477-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 478-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 480-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 481-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 482-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 483-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 484-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 485-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 490-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 491-PR.127/2012 z dn. 08.05.2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 492-PR.127/2012 z dn. 08.05.2012r
   minus ZARZ?DZENIE NR 479-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 486-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 487-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 489-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 509-PR.131/2012 z dnia 25 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 510-PR.131/2012 z dnia 25 maja 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 500-PR.131/2012 z dnia 25 maja 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 501-PR.131/2012 z dnia 25 maja 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 502-PR.131/2012 z dnia 25 maja 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 517-PR.134/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 521-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 522-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 523-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 524-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 525-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 533-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 537-PR.139/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 538-PR.139/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 539-PR.139/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 540-PR.139/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 541-PR.139/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 542-PR.139/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 543-PR.139/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 561-PR.142/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 562-PR.142/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 563-PR.142/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 564-PR.142/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 565-PR.142/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 566-PR.142/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 572-PR.143/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 573-PR.144/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 574-PR.144/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 575-PR.144/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 576-PR.144/2012 z dnia18 lipca 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 577-PR.144/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 578-PR.144/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 582-PR.145/2012 z dnia 26 lipca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 584-PR.145/2012 z dnia 26 lipca 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 589-PR.147/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 590-PR.147/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 591-PR.147/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 595-PR.147/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 600-PR.149/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 609-PR.152/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.
   plus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy - zbiorówka
   minus ZARZ?DZENIE NR 628-PR.157/2012 z dnia 6 wrze?nia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 629-PR.157/2012 z dnia 6 wrze?nia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 630-PR.157/2012 z dnia 6 wrze?nia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 631-PR.157/2012 z dnia 6 wrze?nia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 632-PR.157/2012 z dnia 6 wrze?nia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 633-PR.157/2012 z dnia 6 wrze?nia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 634-PR.157/2012 z dnia 6 wrze?nia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 645-PR.161/2012 z dnia 19 czerwca 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 666-PR.164/2012 z dnia 3 pa?dziernika 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 667-PR.164/2012 z dnia 3 pa?dziernika 2012 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy - zestawienie zbiorcze
   minus ZARZ?DZENIE NR 684-PR.166/2012 z dnia 17 pa?dziernika 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 689-PR.166/2012 z dnia 17 pa?dziernika 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 690-PR.166/2012 z dnia 17 pa?dziernika 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 691-PR.166/2012 z dnia 17 pa?dziernika 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 692-PR.166/2012 z dnia 17 pa?dziernika 2012r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy - zestawienie zbiorcze
   minus ZARZ?DZENIE NR 714-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 715-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 716-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 717-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 718-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 719-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 739-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 750-PR.180/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 756-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 757-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 759-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 760-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 761-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 762-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 763-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 778-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 779-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 780-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 781-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 782-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 783-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 784-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 785-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 788-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zestawienia zbiorcze
   minus ZARZ?DZENIE NR 801-PR.189/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 802-PR.189/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 803-PR.189/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 816-PR.193/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 817-PR.193/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 818-PR.193/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 852-PR.200/2013 z dnia 13 lutego 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 853-PR.200/2013 z dnia 13 lutego 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 854-PR.200/2013 z dnia 13 lutego 2013 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zestawienie zbiorcze
   minus ZARZ?DZENIE NR 864-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 865-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 866-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 867-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 868-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 869-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 870-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 874-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 879-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 885-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 886-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 888-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
   plus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy, najmu - zestawienie zbiorcze
   minus ZARZ?DZENIE NR 899-PR.207/2013 z dnia 21 marca 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 900-PR.207/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 901-PR.207/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 902-PR.207/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 903-PR.207/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 904-PR.207/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 910-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 911-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 912-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 913-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 914-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 917-PR.212/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 918-PR.213/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 919-PR.213/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 932-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 933-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 934-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 935-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 936-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 937-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 954-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 958-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 959-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 960-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 962-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 963-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
   minus nieruchomo?ci przeznaczone do dzier?awy, najmu - zestawienie zbiorcze
   minus ZARZ?DZENIE NR 953-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 955-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 956-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 957-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 969-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 970-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 971-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 983-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 984-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 985-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 986-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 987-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 988-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 989-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 990-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zestawienie zbiorcze
   minus ZARZ?DZENIE NR 1008-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1009-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1010-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1011-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1012-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1013-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus ZARZ?DZENIE NR 1023-PR.232/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1024-PR.232/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1036-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1037-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1038-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1039-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1040-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1041-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1042-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1043-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1044-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1045-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1047-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - ul. Reja
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - przetarg Bodzanów
   minus ZARZ?DZENIE NR 1054-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1055-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1056-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1057-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1058-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1059-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1060-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1061-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1063-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1068-PR.241/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1073-PR.242/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1074-PR.242/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1075-PR.242/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1076-PR.242/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1077-PR.242/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zestawienie zbiorcze
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - Jarno?tówek
   minus ZARZ?DZENIE NR 1083-PR.243/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zestawienie zbiorcze
   minus ZARZ?DZENIE NR 1092-PR.246/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1093-PR.246/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
   minus ZARZ?DZENIE NR 1094-PR.246/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
   minus nieruchomo?ci przeznaczone do dzier?awy - zestawienie zbiorcze
   minus nieruchomo?ci przeznaczone do dzier?awy
   minus zarz?dzenie 117-PR.250-2013 z dnia 17 wrze?nia 2013 r.
   minus zarz?dzenie nr 1100-PR.247-2013 z dnia 5 wrze?nia 2013 r.
   minus zarz?dzenie nr 1101-PR.247-2013 z dnia 5 wrze?nia 2013 r.
   minus zarz?dzenie nr 1102-PR.247-2013 z dnia 5 wrze?nia 2013 r.
   minus Zarz?dzenie nr 1105-PR.247-2013 z dnia 5 wrze?nia 2013 r.
   minus zarz?dzenie nr 1118-PR.250-2013 z dnia 17 wrze?nia 2013 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie nr 1126-PR.255/2013 z dnia 30 wrze?nia 2013 r.
   minus Zarz?dzenie nr 1127-PR.255/2013 z dnia 30 wrze?nia 2013 r.
   minus Zarz?dzenie nr 1128-PR.255/2013 z dnia 30 wrze?nia 2013 r.
   minus Zarz?dzenie nr 1133-PR.256/2013 z dnia 4 pa?dziernika 2013 r.
   minus Zarz?dzenie nr 1136-PR.256/2013 z dnia 4 pa?dziernika 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1137-PR.257/2013 z dnia 10 pa?dziernika 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1142-PR.257/2013 z dnia 10 pa?dziernika 2013 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy
   minus Zarz?dzenie NR 1145-PR.258/2013 z dnia 14 pa?dziernika 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1146-PR.258/2013 z dnia 14 pa?dziernika 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1147-PR.258/2013 z dnia 14 pa?dziernika 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1148-PR.258/2013 z dnia 14 pa?dziernika 2013 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie NR 1152-PR.261/2013 z dnia 23 pa?dziernika 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1153-PR.261/2013 z dnia 23 pa?dziernika 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1154-PR.261/2013 z dnia 23 pa?dziernika 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1155-PR.261/2013 z dnia 23 pa?dziernika 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1161-PR.262/2013 z dnia 28 pa?dziernika 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1162-PR.262/2013 z dnia 28 pa?dziernika 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1163-PR.263/2013 z dnia 29 pa?dziernika 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1169-PR.267/2013 z dnia 12 listopada 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1172-PR.267/2013 z dnia 12 listopada 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1173-PR.267/2013 z dnia 12 listopada 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1174-PR.267/2013 z dnia 12 listopada 2013 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie NR 1181-PR.269/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1184-PR.269/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1194-PR.273/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie NR 1198-PR.274/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1199-PR.274/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1200-PR.274/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1205-PR.275/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1206-PR.275/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1210-PR.275/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1222-PR.278/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1223-PR.278/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie NR 1230-PR.281/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1231-PR.281/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1232-PR.281/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1233-PR.281/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1234-PR.281/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie NR 1236-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1243-PR.283/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1248-PR.283/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1249-PR.283/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1250-PR.284/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1251-PR.284/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1263-PR.286/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1264-PR.286/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1265-PR.286/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1268-PR.288/2014 z dnia 3 lutego 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1269-PR.288/2014 z dnia 3 lutego 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1270-PR.288/2014 z dnia 3 lutego 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1276-PR.290/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1277-PR.290/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy i najmu
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 1290-PR.292/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1291-PR.292/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1300-PR.297/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1301-PR.297/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1302-PR.297/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1303-PR.297/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1304-PR.297/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1305-PR.297/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zbiorówka
   minus Zarz?dzenie Nr 1314-PR.299/2014 z dnia 17 marca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1315-PR.299/2014 z dnia 17 marca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1316-PR.299/2014 z dnia 17 marca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1317-PR.299/2014 z dnia 17 marca 2014 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 1324-PR.302/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 1334-PR.304/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1335-PR.304/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1336-PR.304/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1337-PR.304/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1338-PR.304/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1339-PR.304/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1347-PR.306/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1348-PR.306/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1350-PR.307/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego - pomieszczenia w budynku przy basenie
   minus Zarz?dzenie Nr 1356-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1362-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1363-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 1371-PR.313/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1372-PR.313/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1379-PR.315/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1395-PR.319/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1396-PR.319/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1402-PR.319/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1411-PR.322/2014 z dnia 22 maja 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1437-PR.332/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1438-PR.332/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1439-PR.332/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 1449-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1450-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1451-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1452-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1453-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1456-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1462-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1464-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1470-PR.339/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 1477-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1478-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1479-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1487-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1488-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1489-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1490-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1493-PR.341/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1494-PR.341/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1495-PR.341/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1505-PR.345/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1506-PR.345/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1508-PR.345/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1510-PR.345/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1528-PR.352/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 1529-PR.352/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1530-PR.352/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
   minus Zarzadzenie Nr 1563-PR.360/2014 z dnia 10 wrze?nia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1564-PR.360/2014 z dnia 10 wrze?nia 2014
   minus Zarz?dzenie Nr 1565-PR.360/2014 z dnia 10 wrze?nia 2014 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 1575-PR.362/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 wrze?nia 2014 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzierzawienia
   minus Zarz?dzenie Nr 1583-PR.367/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 pa?dziernika 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1584-PR.367/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 pa?dziernika 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1594-PR.367/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 pa?dziernika 2014 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
   minus Zarz?dzenie Nr 1601-PR.369/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 pa?dziernika 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1602-PR.369/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 pa?dziernika 2014 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
   minus Zarz?dzenie Nr 1607-PR.372/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 pa?dziernika 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1608-PR.372/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 pa?dziernika 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1609-PR.372/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 pa?dziernika 2014 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
   minus Zarz?dzenie Nr 1625-PR.376/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 listopada 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1626-PR.376/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 listopada 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1627-PR.376/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 listopada 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1628-PR.376/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 listopada 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1629-PR.376/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 listopada 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1630-PR.376/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 listopada 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1649-PR.379/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 13 listopada 2014 r.
   minus Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
   minus Zarz?dzenie Nr 1662-PR.384/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 1 grudnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1663-PR.384/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 1 grudnia 2014 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
   minus Zarz?dzenie Nr 11-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 12-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 13-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 14-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 15-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 16-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 17-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 25-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 26-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 47-PR.8.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 8 stycznia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 49-PR.8.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 8 stycznia 2015 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
   minus Zarz?dzenie Nr 60-PR.12.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 23 stycznia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 61-PR.14.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 30 stycznia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 62-PR.14.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 30 stycznia 2015 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
   minus Zarz?dzenie Nr 78-PR.19.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 lutego 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 79-PR.19.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 lutego 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 80-PR.19.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 lutego 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 81-PR.19.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 lutego 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 82-PR.19.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 lutego 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 95-PR.23.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 5 marca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 102-PR.27.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 103-PR.27.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 104-PR.27.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 105-PR.27.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 106-PR.27.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 107-PR.27.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 108-PR.27.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 119-PR.29.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 marca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 120-PR.29.2015 z dnia 31 marca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 121-PR.29.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 marca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 123-PR.30.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 8 kwietnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 124-PR.30.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 8 kwietnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 125-PR.30.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 8 kwietnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 139-PR.31.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 kwietnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 140-PR.31.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 kwietnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 141-PR.31.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 kwietnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 142-PR.31.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 kwietnia 2015 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 151-PR.34.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 kwietnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 153-PR.34.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 kwietnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 154-PR.34.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 kwietnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 157-PR.35.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28 kwietnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 176-PR.39.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 6 maja 2015 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 177-PR.39.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 6 maja 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 178-PR.39.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 6 maja 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 179-PR.39.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 6 maja 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 180-PR.39.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 6 maja 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 181-PR.39.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 6 maja 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 182-PR.39.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 6 maja 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 183-PR.39.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 6 maja 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 200-PR.41.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 maja 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 201-PR.41.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 maja 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 202-PR.41.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 maja 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 203-PR.41.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 maja 2015 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 217-PR.45.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 maja 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 218-PR.45.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 maja 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 219-PR.45.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 maja 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 219A-PR.45.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 maja 2015 r.
   minus OFERTA na dzier?aw? cz??ci kapieliska miejskiego
   minus Zarz?dzenie Nr 226-PR.47.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 czerwca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 227-PR.47.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 czerwca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 228-PR.47.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 czerwca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 229-PR.47.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 czerwca 2015 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
   minus Zarz?dzenie Nr 232-PR.48.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 15 czerwca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 250-PR.50.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 23 czerwca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 251-PR.50.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 23 czerwca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 264-PR.54.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 1 lipca 2015 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 268-PR.55.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 269-PR.55.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 lipca 2015 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
   minus Zarz?dzenie Nr 278-PR.57.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 279-PR.57.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 280-PR.57.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 281-PR.57.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 284-PR.57.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 285-PR.57.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 286-PR.57.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 291-PR.59.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie nr 292-PR. 59.2015 Burmistrza G?ucholaz z dnia 31 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 293-PR.59.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 294-PR.59.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 295-PR.59.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 296-PR. 59.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 297-PR. 59.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 298-PR. 59.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 299-PR. 59.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 lipca 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 309-PR.62.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 12 sierpnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 319-PR.64.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 sierpnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 329-PR.67.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 sierpnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 327-PR.67.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 sierpnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 328-PR.67.2015 Burmitrza G?ucho?az z dnia 27 sierpnia 2015 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zbiorówka
   minus oferta na dzier?aw? - cmentarz 2015
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
   minus Zarz?dzenie Nr 352-PR.75.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 15 wrze?nia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 368-PR.79.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 25 wrze?nia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 372-PR.79.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 25 wrze?nia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 373-PR.79.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 25 wrze?nia 2015 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 392-PR.83.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 13 pa?dziernika 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 393-PR.83.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 13 pa?dziernika 2015 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 407-PR.86.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 23 pa?dziernika 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 408-PR.86.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 23 pa?dziernika 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 409-PR.86.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 23 pa?dziernika 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 410-PR.86.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 23 pa?dziernika 2015 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 424-PR.94.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 listopada 2015 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
   minus Zarz?dzenie Nr 431-PR.96.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 1 grudnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 432-PR.96.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 1 grudnia 2015 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 443-PR.98.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 15 grudnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 444-PR.98.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 15 grudnia 2015 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 470-PR.104.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 stycznia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 471-PR.104.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 stycznia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 472-PR.104.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 stycznia 2016 r.
   minus I przetarg ustny nieograniczony na dzier?aw? na okres do 3 lat nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej nr 122/1 o pow. 0,0150 ha po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Ko?ciuszki
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wynaj?cia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
   minus I przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat lokalu u?ytkowego o pow. 24,47 m2 na terenie k?pieliska w G?ucho?azach
   minus Zarz?dzenie Nr 503-PR.110.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 lutego 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 505-PR.110.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 lutego 2016 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 521-PR.115.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 lutego 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 534-PR.115.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 lutego 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 543-PR.119.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 marca 2016 r.
   minus OFERTA na dzier?aw? cz??ci k?pieliska miejskiego przy ul. Ko?ciuszki 55a w G?ucho?azach
   minus Zarz?dzenie Nr 551-PR.121.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 11 marca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 558-PR.124.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 559-PR.124.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 560-PR.124.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 561-PR.124.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 564-PR.126.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 marca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 568-PR.127.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 5 kwietnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 570-PR.127.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 5 kwietnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 571-PR.127.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 5 kwietnia 2016 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 585-PR.130.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 kwietnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 586-PR.130.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 kwietnia 2016 r.
   minus OFERTA na dzier?aw? cz??ci k?pieliska miejskiego przy ul. Ko?ciuszki 55 A w G?ucho?azach
   minus Zarz?dzenie Nr 603-PR.135.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 10 maja 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 604-PR.137.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 17 maja 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 605-PR.137.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 17 maja 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 606-PR.137.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 17 maja 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 607-PR.137.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 17 maja 2016 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy
   minus Zarz?dzenie Nr 631-PR.145.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 czerwca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 632-PR.145.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 czerwca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 637-PR.145.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 czerwca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 638-PR.145.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 czerwca 2016 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 649-PR.148.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 czerwca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 650-PR.148.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 czerwca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 651-PR.148.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 czerwca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 654-PR.151.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 czerwca 2016 r.
   minus OFERTA na dzier?aw? cz??ci terenu "Muszli Le?nej" w G?ucho?azach
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 670-PR.155.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 8 lipca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 671-PR.155.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 8 lipca 2016 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 678-PR.156.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 13 lipca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 679-PR.156.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 13 lipca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 680-PR.156.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 13 lipca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 681-PR.156.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 13 lipca 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 696-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 697-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 698-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 699-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 700-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 701-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 702-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 703-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 704-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 705-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 710-PR.164.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 711-PR.164.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 715-PR.164.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 716-PR.164.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 723-PR.168.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 30 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 724-PR.168.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 30 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 725-PR.168.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 30 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 726-PR.168.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 30 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 727-PR.168.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 30 sierpnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 729-PR.168.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 30 sierpnia 2016 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
   minus Zarz?dzenie Nr 734-PR.170.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 5 wrze?nia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 736-PR.170.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 5 wrze?nia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 742-PR.173.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 12 wrze?nia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 744-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 745-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 746-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 747-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 748-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 749-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 750-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 751-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 752-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 753-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
   minus oferta na dzierzaw? terenu przy cmentarzu
   minus Zarz?dzenie Nr 770-PR.181.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 pa?dziernika 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 771-PR.181.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 pa?dziernika 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 772-PR.181.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 pa?dziernika 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 773-PR.181.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 pa?dziernika 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 774-PR.181.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 pa?dziernika 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 775-PR.181.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 pa?dziernika 2016 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzierzawienia
   minus Zarz?dzenie Nr 786-PR.185.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 pa?dziernika 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 787-PR.185.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 pa?dziernika 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 788-PR.185.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 pa?dziernika 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 789-PR.185.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 pa?dziernika 2016 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
   minus Zarz?dzenie Nr 804-PR.189.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 listopada 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 805-PR.189.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 listopada 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 806-PR.189.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 listopada 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 807-PR.189.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 listopada 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 808-PR.189.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 listopada 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 824-PR.193.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 15 listopada 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 825-PR.193.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 15 listopada 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 826-PR.193.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 15 listopada 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 827-PR.193.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 15 listopada 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 854-PR.203.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 grudnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 856-PR.203.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 grudnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 857-PR.203.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 grudnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 858-PR.203.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 grudnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 870-PR.206.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 grudnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 878-PR.208.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 grudnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 879-PR.208.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 grudnia 2016 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 880-PR.208.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 grudnia 2016 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 923-PR.218.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 stycznia 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 925-PR.218.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 stycznia 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 930-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 931-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 932-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 933-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 934-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 935-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 936-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 950-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 952-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 953-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy, najmu
   minus Zarz?dzenie Nr 967-PR.227.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 marca 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 977-PR.227.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 marca 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 970-PR.227.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 marca 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 971-PR.227.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 marca 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 972-PR.227.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 marca 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 973-PR.227.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 marca 2017 r
   minus Zarz?dzenie Nr 974-PR.227.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 marca 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 976-PR.227.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 marca 2017 r.
   minus wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy i najmu
   minus wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzier?awy
   minus Zarz?dzenie Nr 1012-PR.238.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 kwietnia 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 989-PR.234.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28marca 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 990-PR.234.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28 marca 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 991-PR.234.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28 marca 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 992-PR.234.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28 marca 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 994-PR.234.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28 marca 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 995-PR.234.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28 marca 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 996-PR.234.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28 marca 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 997-PR.234.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28 marca 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1010-PR.238.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 kwietnia 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1011-PR.238.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 kwietnia 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1018-PR.239.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 kwietnia 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1019-PR.239.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 kwietnia 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1020-PR.239.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 kwietnia 2017 r.
   minus Zarz?dzenie Nr 1021-PR.239.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 kwietnia 2017 r.
   minus nieruchomo?ci przeznaczone do wydzier?awienia
plus Przetargi nieruchomo?ci
plus Rokowania na sprzeda? nieruchomo?ci
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na us?ug? pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy G?ucho?azy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (t?uczniowej) oraz remont dwóch mostków w ci?gu drogi 107147 O i wewn?trznej po?o?onych na dzia?kach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) wraz z przepustami w drodze wewn?trznej na dzia?kach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewn?trznej na dzia?kach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewn?trznej w m. Jarno?tówek na dzia?kach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarno?tówku na dzia?kach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cz?stkowa-remonty cz?stkowe dróg na terenie g. G?-zy
plus 2017
 Zarz?dzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarz?dzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarz?dzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza G?ucho?az
minus Zarz?dzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrz?dzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarz?dzania kryzysowego Gminy G?ucho?azy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obs?ugi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowi?zuj?cych planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWA? I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY G?UCHO?AZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZ?CIU POST?POWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZ?CIU POST?POWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ o przyst?pieniu do sporz?dzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O PRZYST?PIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O PRZYST?PIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Og?oszenie o odst?pieniu od SOO? do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w G?ucho?azach
minus Ogloszenie o odst?pieniu od SOO? do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OG?OSZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ o przyst?pieniu do sporz?dzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WY?O?ENIU DO PUBLICZNEGO WGL?DU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W G?UCHO?AZACH wraz z prognoz?
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA G?UCHO?AZ O WY?O?ENIU DO PUBLICZNEGO WGL?DU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W G?UCHO?AZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza G?ucho?az o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta G?ucho?azy w rejonie Al. Jana Paw?a II wraz z prognoz?
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj?cego obszar dzia?alno?ci gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie G?ucho?azy
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany planu miejscowego m. G?ucho?azy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wy?o?eniu do publicznego wgl?du: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia planu miejscowego miasta G?ucho?azy obejmuj?cego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszy?skiego
minus OBWIESZCZENIE o przyst?pieniu do sporz?dzenia zmiany planu miejscowego obejmuj?cego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszy?skiego, M. Curie-Sk?odowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza G?ucho?az o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy ?wi?tów oraz do sporz?dzenia prognozy oddzia?ywania na ?rodow
minus OG?OSZENIE BURMISTRZA O ODST?PIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIA?YWANIA NA ?RODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAW?A II
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewn?trzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na us?ug? pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy G?ucho?azy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (t?uczniowej) oraz remont dwóch mostków w ci?gu drogi 107147 O i wewn?trznej po?o?onych na dzia?kach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) wraz z przepustami w drodze wewn?trznej na dzia?kach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (t?uczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewn?trznej na dzia?kach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewn?trznej w m. Jarno?tówek na dzia?kach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarno?tówku na dzia?kach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na dzia?kach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (t?uczniowej) z przebudow? przepustu drogowego w m. S?awniowice na dzia?kach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 G?ucho?askie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwa?y Rady Miejskiej
minus Uchwa?y Rady Miejskiej podj?te po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
2. Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (ul. Chrobrego)
3. Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (S?awniowice)
4. Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (S?awniowice)
5. Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (ul. Sikorskiego)
6. Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (ul. Chrobrego)
7. Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (Wilamowice, Biskupów)
8. Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (ul. Henryka Brodatego)
9. Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (Charbielin)
10. Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
11. Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (ul. Sikorskiego)
12. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
13. Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
14. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy
15. nieruchomo?ci przeznaczone do dzier?awy
16. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
17. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy (Burgrabice)
18. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy (Jarno?tówek)
19. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
20. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - G?ucho?azy
21. wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzier?awy - Nowy ?wi?tów
22. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - G?ucho?azy ul. Powsta?ców ?l?skich
23. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
24. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
25. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - G?ucho?azy ul. Kolejowa
26. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy - Burgrabice
27. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy - Bodzanów
28. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy - Podlesie
29. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy - Polski ?wi?tów
30. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - Nowy ?wi?tów
31. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - Podlesie
32. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - Bodzanów
33. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy - zbiorówka
34. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do u?yczenia
35. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zbiorówka
36. ZARZ?DZENIE NR 309-PR.95/2011 z dnia 8 grudnia 2011r.
w sprawie wydzier?awienia pomieszczenia gospodarczego przy ul. Gen. Sikorskiego 9a w G?ucho?azach stanowi?cych w?asno?? Gminy
37. ZARZ?DZENIE NR 322-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnych lokali u?ytkowych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
38. ZARZ?DZENIE NR 323-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie wynaj?cia w drodze negocjacji wolnych lokali u?ytkowych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
39. Zarz?dzenie NR 324-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego przy ul. Wyspia?skiego 1 usytuowanego na dzia?ce 1198/1 stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
40. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zest. zbiorcze
41. ZARZ?DZENIE NR 325-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 214/1 w S?awniowicach 101 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 17,00 m2
42. ZARZ?DZENIE NR 333-PR.99/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1235/2 w G?ucho?azach przy ul. Gen. Sikorskiego stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 13,00 m2
43. Zarz?dzenie NR 347-PR. 106/2012 z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie wydzier?awienia w drodze bezprzetargowej cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 8 m2.
44. Zarz?dzenie NR 348-PR. 106/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia w drodze bezprzetargowej cz??ci dzia?ki gminnej nr 1263/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy Al. Jana Paw?a II 26 o powierzchni 20,00 m2.
45. Zarz?dzenie NR 345-PR. 106/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r.
w sprawie wynaj?cia lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy.
46. Zarz?dzenie NR 346-PR. 106/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze bezprzetargowej dwóch kiosków gminnych posadowionych na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na dzia?ce gminnej nr 1272 o powierzchni 4 m2 ka?dy.
47. Zarz?dzenie NR 359-PR. 106/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy.
48. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zest. zbiorcze
49. Zarz?dzenie NR 376-PR. 111/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej usytuowanej na dzia?ce 75/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy.
50. Zarz?dzenie NR 377-PR. 111/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 6 m2
51. Zarz?dzenie NR 378-PR. 111/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
wynaj?cia na okres do dnia 30-05-2013 roku gminnego gara?u murowanego posadowionego na dzia?ce gminnej nr 500/2 przy ulicy Ko?ciuszki w G?ucho?azach
52. Zarz?dzenie NR 379-PR. 111/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie wynaj?cia gminnego gara?u murowanego posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr 650/2 w G?ucho?azach przy ul. Grunwaldzkiej o powierzchni 17 m2
53. Zarz?dzenie NR 380-PR. 111/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy.
54. Zarz?dzenie NR 381-PR. 111/2012 z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy w Podlesiu nr 55 o pow. 15,00 m2.
55. ZARZ?DZENIE NR 409-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego po?o?onego na dzia?ce 1200 stanowi?c? w?asno?? Gminy G?ucho?azy
56. Zarz?dzenie NR 410-PR. 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia w drodze bezprzetargowej cz??ci dzia?ki gminnej nr 1745 w G?ucho?azach przy ul. gen. Andersa stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 15,00 m2
57. Zarz?dzenie NR 412-PR. 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy.
58. Zarz?dzenie NR 413-PR. 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu lokal u?ytkowy stanowi?cy w?asno?? Gminy G?ucho?azy.
59. Zarz?dzenie NR 415-PR. 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia w drodze bezprzetargowej cz??ci dzia?ki gminnej nr 1263/2 w G?ucho?azach przy ul. Al. Jana Paw?a II stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 14,00 m2
60. Zarz?dzenie NR 416-PR. 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia w drodze bezprzetargowej cz??ci dzia?ki gminnej nr1201/14 w G?ucho?azach przy ul. Mickiewicza stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 17,00 m2
61. Zarz?dzenie NR 417-PR. 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 12 m2 i 4 m2
62. Zarz?dzenie NR 418-PR. 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 936 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ulicy Kraszewskiego o pow. 17 m2
63. Zarz?dzenie NR 422-PR. 116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 705/15 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ulicy Ko?ciuszki o pow. 18 m2
64. ZARZ?DZENIE NR 428-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 691/3 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ul.Sk?odowskiej 26 o powierzchni 13,00 m2
65. ZARZ?DZENIE NR 429-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
Wynaj?cia w drodze negocjacji wolnych lokali u?ytkowych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
66. ZARZ?DZENIE NR 430-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 651/1 o pow. 15 m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Grunwaldzkiej
67. ZARZ?DZENIE NR 431-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie wynaj?cia kiosku gminnego o pow. 4 m2 posadowionego na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na dzia?ce gminnej nr 1272
68. ZARZ?DZENIE NR 432-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 191/1 w Burgrabicach stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 17,00 m2
69. Zarz?dzenie NR 433-PR. 117/2012 z dnia 16 marca 2012 r.
w sprawie wynaj?cia na okres kadencji Sejmu RP lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy.
70. ZARZ?DZENIE NR 438-PR.119/2012 z dnia 29 marca 2012r.
w sprawie wydzier?awienia w drodze przetargu cz??ci dzia?ki gminnej nr 416/10 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy Kraszewskiego 28 o powierzchni 16,00 m2
71. ZARZ?DZENIE NR 439-PR.119/2012 z dnia 29 marca 2012r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego po?o?onego na dzia?ce 1200 stanowi?c? w?asno?? Gminy G?ucho?azy
72. ZARZ?DZENIE NR 452-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
w sprawie wydzier?awienia ogródków przydomowych po?o?onych na dzia?kach stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
73. ZARZ?DZENIE NR 456-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
w sprawie wynaj?cia lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
74. ZARZ?DZENIE NR 457-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
w sprawie wydzier?awienia ogródków przydomowych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
75. ZARZ?DZENIE NR 458-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
w sprawie przeznaczenia do wydzier?awienia na okres do 3 lat nieruchomo?ci gruntowej
76. ZARZ?DZENIE NR 459-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnych lokali u?ytkowych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
77. ZARZ?DZENIE NR 460-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
w sprawie przeznaczenia do wydzier?awienia na okres do 3 lat nieruchomo?ci gruntowej
78. ZARZ?DZENIE NR 469-PR.127/2012 z dn. 08.05.2012r.
w sprawie przeznaczenia do wydzier?awienia na okres do 3 lat nieruchomo?ci gruntowej (G?ucho?azy dz. nr 614 o pow. 0,0532ha)
79. ZARZ?DZENIE NR 470-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 710 w G?ucho?azach przy ul. Targowej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 16 m2 i 8 m2
80. ZARZ?DZENIE NR 471-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie wynaj?cia dwóch kiosków gminnych posadowionych na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na dzia?ce gminnej nr 1272 o powierzchni 4 m2 ka?dy
81. ZARZ?DZENIE NR 472-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1204/1 o powierzchni 14,00 m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
82. ZARZ?DZENIE NR 473-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 925/2 o powierzchni 12,00 m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
83. ZARZ?DZENIE NR 474-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 12 m2 i 4 m2
84. ZARZ?DZENIE NR 475-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie wynaj?cia kiosku gminnego o pow. 4 m2 posadowionego na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na dzia?ce gminnej nr 1272
85. ZARZ?DZENIE NR 476-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 738/1 o powierzchni 14,00 m2 i 15,00 m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
86. ZARZ?DZENIE NR 477-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1585/3 o powierzchni 22,00 m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
87. ZARZ?DZENIE NR 478-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
88. ZARZ?DZENIE NR 480-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 594/2 o powierzchni 12,00 m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
89. ZARZ?DZENIE NR 481-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 745/1 o powierzchni 15,00 m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
90. ZARZ?DZENIE NR 482-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 601/3 o powierzchni 17,00 m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
91. ZARZ?DZENIE NR 483-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 98/2 o powierzchni 20,00 m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
92. ZARZ?DZENIE NR 484-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Powsta?ców ?l?skich o pow. 18 m2
93. ZARZ?DZENIE NR 485-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1565/2 o powierzchni 15,00 m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
94. ZARZ?DZENIE NR 490-PR. 127/2012 z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
95. ZARZ?DZENIE NR 491-PR.127/2012 z dn. 08.05.2012r.
w sprawie przeznaczenia do wydzier?awienia na okres do 3 lat nieruchomo?ci gruntowej (Polski ?wi?tów dz. nr 348/2 o pow. 0,0096ha)
96. ZARZ?DZENIE NR 492-PR.127/2012 z dn. 08.05.2012r
w sprawie przeznaczenia do wydzier?awienia na okres do 3 lat nieruchomo?ci gruntowej (Podlesie dz. nr 98/2 o pow. 0,6713ha)
97. ZARZ?DZENIE NR 479-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 650/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ul.Grunwaldzkiej 23 o powierzchni 21,00 m2
98. ZARZ?DZENIE NR 486-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej usytuowanej w budynku Ko?ciuszki 56a w G?ucho?azach
99. ZARZ?DZENIE NR 487-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
100. ZARZ?DZENIE NR 489-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej usytuowanej na dzia?ce 1201/14 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
101. ZARZ?DZENIE NR 509-PR.131/2012 z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 4 m2
102. ZARZ?DZENIE NR 510-PR.131/2012 z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie wynaj?cia kiosku gminnego o pow. 4 m2 posadowionego na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na dzia?ce gminnej nr 1272
103. ZARZ?DZENIE NR 500-PR.131/2012 z dnia 25 maja 2012r.
w sprawie przeznaczenia do wydzier?awienia na okres do 3 lat nieruchomo?ci gruntowej (G?ucho?azy dz. nr 1755 o pow. 0,0506 ha)
104. ZARZ?DZENIE NR 501-PR.131/2012 z dnia 25 maja 2012r.
w sprawie przeznaczenia do wydzier?awienia na okres do 3 lat nieruchomo?ci gruntowej (Charbielin dz. nr 171/1 o pow. 0,26 ha)
105. ZARZ?DZENIE NR 502-PR.131/2012 z dnia 25 maja 2012r.
w sprawie przeznaczenia do wydzier?awienia na okres do 3 lat nieruchomo?ci gruntowej (zestawienie zbiorcze do 30.06.2012r.)
106. ZARZ?DZENIE NR 517-PR.134/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 570 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Plac Basztowy o powierzchni 84,96 m2
107. ZARZ?DZENIE NR 521-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 936 w G?ucho?azach przy ul. Kraszewskiego stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 13,00 m2
108. ZARZ?DZENIE NR 522-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 938/1 przy ul. Tylnej w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
109. ZARZ?DZENIE NR 523-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 868/5 w G?ucho?azach przy ul. Reymonta stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 17,00 m2
110. ZARZ?DZENIE NR 524-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012r.
w sprawie wydzier?awienia ogródków przydomowych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
111. ZARZ?DZENIE NR 525-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012r.
w sprawie wydzier?awienia ogródków przydomowych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
112. ZARZ?DZENIE NR 533-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie wynaj?cia kiosku gminnego o pow. 4 m2 posadowionego na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na dzia?ce gminnej nr 1272
113. ZARZ?DZENIE NR 537-PR.139/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1253/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy Al. Jana Paw?a II o powierzchni 15,00 m2
114. ZARZ?DZENIE NR 538-PR.139/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1585/3 przy ul. Damrota w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
115. ZARZ?DZENIE NR 539-PR.139/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 688/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ul. Sk?odowskiej 20 o powierzchni 15,00 m2
116. ZARZ?DZENIE NR 540-PR.139/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy.
117. ZARZ?DZENIE NR 541-PR.139/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1263/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy Al. Jana Paw?a II 26 o powierzchni 36,00 m2
118. ZARZ?DZENIE NR 542-PR.139/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie przeznaczenia do wydzier?awienia na okres do 3 lat nieruchomo?ci gruntowej (Charbielin, dz. nr 153/2 o pow. 0,4900 ha)
119. ZARZ?DZENIE NR 543-PR.139/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie przeznaczenia do wydzier?awienia na okres do 3 lat nieruchomo?ci gruntowej (Jarno?tówek. dz. nr 95/3, 155/8 i 155/9 o ??cznej pow. 0,9837 ha)
120. ZARZ?DZENIE NR 561-PR.142/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
121. ZARZ?DZENIE NR 562-PR.142/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 11,40 m2 i 12,00 m2
122. ZARZ?DZENIE NR 563-PR.142/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
123. ZARZ?DZENIE NR 564-PR.142/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródków przydomowych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
124. ZARZ?DZENIE NR 565-PR.142/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 705/13 przy ul. Ko?ciuszki w G?ucho?azach o powierzchni 15,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
125. ZARZ?DZENIE NR 566-PR.142/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródków przydomowych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
126. ZARZ?DZENIE NR 572-PR.143/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.
w sprawie przeznaczenia do wydzier?awienia na okres do 3 lat nieruchomo?ci gruntowej
127. ZARZ?DZENIE NR 573-PR.144/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze negocjacji wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
128. ZARZ?DZENIE NR 574-PR.144/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze negocjacji wolnych lokali u?ytkowych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
129. ZARZ?DZENIE NR 575-PR.144/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
130. ZARZ?DZENIE NR 576-PR.144/2012 z dnia18 lipca 2012r.
w sprawie wydzier?awienia dzia?ki nr 79 po?o?onej w Charbielinie o pow. 0,7200 ha
131. ZARZ?DZENIE NR 577-PR.144/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 4,00 m2
132. ZARZ?DZENIE NR 578-PR.144/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.
w sprawie wynaj?cia gminnego gara?u murowanego posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr 639/1 w G?ucho?azach przy ul. Opolskiej o powierzchni 15 m2
133. ZARZ?DZENIE NR 582-PR.145/2012 z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze negocjacji wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
134. ZARZ?DZENIE NR 584-PR.145/2012 z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze negocjacji wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
135. ZARZ?DZENIE NR 589-PR.147/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1 przy ul. Karola Miarki w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
136. ZARZ?DZENIE NR 590-PR.147/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Opolskiej 17 w G?ucho?azach o pow. 17,28 m2
137. ZARZ?DZENIE NR 591-PR.147/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Damrota 1 w G?ucho?azach o pow. 8,73 m2
138. ZARZ?DZENIE NR 595-PR.147/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 701/8 przy ul. Sk?odowskiej w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
139. ZARZ?DZENIE NR 600-PR.149/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej usytuowanej na dzia?ce 1254/9 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
140. ZARZ?DZENIE NR 609-PR.152/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze negocjacji wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
141. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy - zbiorówka
142. ZARZ?DZENIE NR 628-PR.157/2012 z dnia 6 wrze?nia 2012r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1204/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ulicy Mickiewicza
143. ZARZ?DZENIE NR 629-PR.157/2012 z dnia 6 wrze?nia 2012r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
144. ZARZ?DZENIE NR 630-PR.157/2012 z dnia 6 wrze?nia 2012r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
145. ZARZ?DZENIE NR 631-PR.157/2012 z dnia 6 wrze?nia 2012r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
146. ZARZ?DZENIE NR 632-PR.157/2012 z dnia 6 wrze?nia 2012r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
147. ZARZ?DZENIE NR 633-PR.157/2012 z dnia 6 wrze?nia 2012r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1263/2 przy ulicy Al. Jana Paw?a II w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
148. ZARZ?DZENIE NR 634-PR.157/2012 z dnia 6 wrze?nia 2012r.
sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1204/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ulicy Mickiewicza
149. ZARZ?DZENIE NR 645-PR.161/2012 z dnia 19 czerwca 2012r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 738/1 przy ulicy Tylnej w G?ucho?azach o powierzchni 14,00 m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
150. ZARZ?DZENIE NR 666-PR.164/2012 z dnia 3 pa?dziernika 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze negocjacji wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
151. ZARZ?DZENIE NR 667-PR.164/2012 z dnia 3 pa?dziernika 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminny lokal u?ytkowy stanowi?cy w?asno?? Gminy G?ucho?azy
152. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy - zestawienie zbiorcze
153. ZARZ?DZENIE NR 684-PR.166/2012 z dnia 17 pa?dziernika 2012r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy (G?ucho?azy, ul. Rynek 3) G?ucho?azy
154. ZARZ?DZENIE NR 689-PR.166/2012 z dnia 17 pa?dziernika 2012r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1585/3 przy ulicy Damrota w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
155. ZARZ?DZENIE NR 690-PR.166/2012 z dnia 17 pa?dziernika 2012r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 744 przy ulicy Tylnej w G?ucho?azach o powierzchni 17,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
156. ZARZ?DZENIE NR 691-PR.166/2012 z dnia 17 pa?dziernika 2012r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1 przy ul. Karola Miarki w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
157. ZARZ?DZENIE NR 692-PR.166/2012 z dnia 17 pa?dziernika 2012r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 214/1 w S?awniowicach 101 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 17,00 m2
158. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy - zestawienie zbiorcze
159. ZARZ?DZENIE NR 714-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.
w sprawie wynaj?cia kiosku gminnego o pow. 4 m2 posadowionego na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na dzia?ce gminnej nr 1272
160. ZARZ?DZENIE NR 715-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 6 m2
161. ZARZ?DZENIE NR 716-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1585/3 przy ul. Damrota w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
162. ZARZ?DZENIE NR 717-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 12 m2
163. ZARZ?DZENIE NR 718-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod dwa kioski o powierzchni 4 m2 ka?dy
164. ZARZ?DZENIE NR 719-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1 przy ul. Karola Miarki w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
165. ZARZ?DZENIE NR 739-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012r.
w sprawie wydzier?awienia dzia?ki gminnej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ul. Sk?odowskiej 6a
166. ZARZ?DZENIE NR 750-PR.180/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie przeznaczenia do wydzier?awienia w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomo?ci gruntowych
167. ZARZ?DZENIE NR 756-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
168. ZARZ?DZENIE NR 757-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1 przy ul. Karola Miarki w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
169. ZARZ?DZENIE NR 759-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnych lokali u?ytkowych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
170. ZARZ?DZENIE NR 760-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
171. ZARZ?DZENIE NR 761-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie wynajmu w drodze przetargu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Damrota 1 w G?ucho?azach o pow. 11,61 m2
172. ZARZ?DZENIE NR 762-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Damrota w G?ucho?azach o pow. 8,73 m2
173. ZARZ?DZENIE NR 763-PR.181/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1263/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ulicy Al. Jana Paw?a II
174. ZARZ?DZENIE NR 778-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy (G?ucho?azy, ul. Powsta?ców ?l?skich 2)
175. ZARZ?DZENIE NR 779-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy (G?ucho?azy, Bohaterów Warszawy 6)
176. ZARZ?DZENIE NR 780-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
177. ZARZ?DZENIE NR 781-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Damrota w G?ucho?azach o pow. 9,41 m2
178. ZARZ?DZENIE NR 782-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1 przy ul. Karola Miarki w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
179. ZARZ?DZENIE NR 783-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
180. ZARZ?DZENIE NR 784-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ul. Sk?odowskiej 44 o powierzchni 10,00 m2
181. ZARZ?DZENIE NR 785-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1379/2 przy ul. Boh. Warszawy w G?ucho?azach o powierzchni 14,77 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
182. ZARZ?DZENIE NR 788-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1595/2 przy ul. Al. Jana Paw?a II 15 w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
183. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zestawienia zbiorcze
184. ZARZ?DZENIE NR 801-PR.189/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 938/1 przy ul. Tylnej w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
185. ZARZ?DZENIE NR 802-PR.189/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1263/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy Al. Jana Paw?a II 26 o powierzchni 13,50 m2
186. ZARZ?DZENIE NR 803-PR.189/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1 przy ul. Karola Miarki w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
187. ZARZ?DZENIE NR 816-PR.193/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy (G?ucho?azy, ul. Mickiewicza)
188. ZARZ?DZENIE NR 817-PR.193/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy (G?ucho?azy, ul. Góra ?w. Anny)
189. ZARZ?DZENIE NR 818-PR.193/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródków przydomowych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
190. ZARZ?DZENIE NR 852-PR.200/2013 z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 4m2 i 6 m2
191. ZARZ?DZENIE NR 853-PR.200/2013 z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie wynaj?cia kiosku gminnego o pow. 4 m2 posadowionego na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na dzia?ce gminnej nr 1272
192. ZARZ?DZENIE NR 854-PR.200/2013 z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
193. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zestawienie zbiorcze
194. ZARZ?DZENIE NR 864-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze negocjacji wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
195. ZARZ?DZENIE NR 865-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 7,6 m2
196. ZARZ?DZENIE NR 866-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 12 m2
197. ZARZ?DZENIE NR 867-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1253/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy Al. Jana Paw?a II o powierzchni 23,09 m2
198. ZARZ?DZENIE NR 868-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 4m2 i 4m2
199. ZARZ?DZENIE NR 869-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1211/2 oraz cz??ci dzia?ki gminnej nr 1210 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onych w G?ucho?azach przy ulicy Mickiewicza
200. ZARZ?DZENIE NR 870-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
201. ZARZ?DZENIE NR 874-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
202. ZARZ?DZENIE NR 879-PR.201/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 438/2 przy ulicy Ko?ciuszki w G?ucho?azach o powierzchni 12,42 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
203. ZARZ?DZENIE NR 885-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy (Jarno?tówek 73a,b,c)
204. ZARZ?DZENIE NR 886-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1673 i 1672 przy ul. Kar?owicza w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
205. ZARZ?DZENIE NR 888-PR.205/2013 z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ek gminnych nr 695/6 i 694/5 przy ul. Sk?odowskiej w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2, stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
206. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy, najmu - zestawienie zbiorcze
207. ZARZ?DZENIE NR 899-PR.207/2013 z dnia 21 marca 2013r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej usytuowanej na dzia?ce 423/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy (G?ucho?azy, ul. Kraszewskiego 10)
208. ZARZ?DZENIE NR 900-PR.207/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie wynaj?cia gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy o pow. 21 m2, posadowionego przy ul. Rynek w G?ucho?azach
209. ZARZ?DZENIE NR 901-PR.207/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie wynaj?cia gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Sk?odowskiej o pow. 22,40 m2
210. ZARZ?DZENIE NR 902-PR.207/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1565/2 przy ulicy Powsta?ców ?l?skich w G?ucho?azach o powierzchni 15,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
211. ZARZ?DZENIE NR 903-PR.207/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie wynaj?cia gara?u gminnego posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr 202/2 w G?ucho?azach przy ul. Wroc?awskiej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 18,00 m2
212. ZARZ?DZENIE NR 904-PR.207/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ek gminnych nr 695/6 i 694/5 przy ul. Sk?odowskiej w G?ucho?azach o powierzchni 12,00 m2, stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
213. ZARZ?DZENIE NR 910-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 650/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ul.Grunwaldzkiej 23 o powierzchni 21,00 m2
214. ZARZ?DZENIE NR 911-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 214/1 w S?awniowicach o powierzchni 17,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
215. ZARZ?DZENIE NR 912-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
216. ZARZ?DZENIE NR 913-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
217. ZARZ?DZENIE NR 914-PR.211/2013 z dnia 2 kwietnia 2013r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 691/3 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ul.Sk?odowskiej o powierzchni 6,00 m2
218. ZARZ?DZENIE NR 917-PR.212/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
219. ZARZ?DZENIE NR 918-PR.213/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Strzelców Bytomskich w G?ucho?azach o pow. 16,56 m2
220. ZARZ?DZENIE NR 919-PR.213/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 699/2 przy ulicy Sk?odowskiej w G?ucho?azach o powierzchni 16,5 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
221. ZARZ?DZENIE NR 932-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnych lokali u?ytkowych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
222. ZARZ?DZENIE NR 933-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
223. ZARZ?DZENIE NR 934-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
224. ZARZ?DZENIE NR 935-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1389/2 przy ulicy Powsta?ców ?l?skich w G?ucho?azach o powierzchni 20 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
225. ZARZ?DZENIE NR 936-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1204/1 przy ul. Mickiewicza w G?ucho?azach o powierzchni 14,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
226. ZARZ?DZENIE NR 937-PR.219/2013 z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 12m2 i 4m2
227. ZARZ?DZENIE NR 954-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
228. ZARZ?DZENIE NR 958-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 12 m2
229. ZARZ?DZENIE NR 959-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod dwa pawilony o pow. 12 m2 i kiosk o powierzchni 4 m2
230. ZARZ?DZENIE NR 960-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie wynaj?cia kiosku gminnego o pow. 4 m2 posadowionego na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na dzia?ce gminnej nr 1272
231. ZARZ?DZENIE NR 962-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze negocjacji wolnych lokali u?ytkowych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
232. ZARZ?DZENIE NR 963-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
233. nieruchomo?ci przeznaczone do dzier?awy, najmu - zestawienie zbiorcze
234. ZARZ?DZENIE NR 953-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy (G?ucho?azy, ul. Mickiewicza 15)
235. ZARZ?DZENIE NR 955-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy (G?ucho?azy, gen. Andersa 20)
236. ZARZ?DZENIE NR 956-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy (G?ucho?azy, gen. Sikorskiego 15)
237. ZARZ?DZENIE NR 957-PR.220/2013 z dnia 15 maja 2013r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy (G?ucho?azy, ul. Ko?ciuszki 46)
238. ZARZ?DZENIE NR 969-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
w sprawie wydzier?awienia terenu rekreacyjnego przy budynku Mickiewicza 1 stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
239. ZARZ?DZENIE NR 970-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 4m2 i 4 m2
240. ZARZ?DZENIE NR 971-PR.222/2013 z dnia 22 maja 2013r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 4m2 i 4 m2
241. ZARZ?DZENIE NR 983-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie wynaj?cia gara?u murowanego o pow. 21,29 m2 po?o?onego przy ulicy Ligonia nr 8 w G?ucho?azach stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
242. ZARZ?DZENIE NR 984-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej usytuowanej na dzia?ce 706/6 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
243. ZARZ?DZENIE NR 985-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
244. ZARZ?DZENIE NR 986-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
245. ZARZ?DZENIE NR 987-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
246. ZARZ?DZENIE NR 988-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod pawilonem o pow. 12 m2
247. ZARZ?DZENIE NR 989-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod pawilonem o pow. 12 m2
248. ZARZ?DZENIE NR 990-PR.227/2013 z dnia 4 czerwca 2013r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej usytuowanej na dzia?ce 1596/3 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
249. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zestawienie zbiorcze
250. ZARZ?DZENIE NR 1008-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej usytuowanej na dzia?ce 636/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
251. ZARZ?DZENIE NR 1009-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminny lokal u?ytkowy stanowi?cy w?asno?? Gminy G?ucho?azy
252. ZARZ?DZENIE NR 1010-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
253. ZARZ?DZENIE NR 1011-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
254. ZARZ?DZENIE NR 1012-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 706/6 przy ulicy Ko?ciuszki w G?ucho?azach o powierzchni 26 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
255. ZARZ?DZENIE NR 1013-PR.230/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod trzema kioskami o pow. 4 m2 ka?dy
256. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
257. ZARZ?DZENIE NR 1023-PR.232/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 639/1 przy ulicy Opolskiej w G?ucho?azach o powierzchni 12,46 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
258. ZARZ?DZENIE NR 1024-PR.232/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 697/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ul.Sk?odowskiej o powierzchni 14,00 m2
259. ZARZ?DZENIE NR 1036-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminny lokal u?ytkowy stanowi?cy w?asno?? Gminy G?ucho?azy
260. ZARZ?DZENIE NR 1037-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
w sprawie wynaj?cia kiosku gminnego o pow. 4 m2 posadowionego na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na dzia?ce gminnej nr 1272
261. ZARZ?DZENIE NR 1038-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej usytuowanej na dzia?ce 491/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
262. ZARZ?DZENIE NR 1039-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Strzelców Bytomskich w G?ucho?azach o pow. 14,61 m2
263. ZARZ?DZENIE NR 1040-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod dwa kioski o pow. 4 m2 ka?dy i kiosk o powierzchni 3 m2
264. ZARZ?DZENIE NR 1041-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod trzy kioski o pow. 4 m2 ka?dy
265. ZARZ?DZENIE NR 1042-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminny lokal u?ytkowy stanowi?cy w?asno?? Gminy G?ucho?azy
266. ZARZ?DZENIE NR 1043-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
267. ZARZ?DZENIE NR 1044-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr 1580/5 w G?ucho?azach przy ul. Damrota o pow. 8,73 m2
268. ZARZ?DZENIE NR 1045-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr 1379/1 przy ulicy Boh. Warszawy w G?ucho?azach o pow. 15 m2
269. ZARZ?DZENIE NR 1047-PR.237/2013 z dnia 10 lipca 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu ograniczonego (na aptek?) gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
270. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - ul. Reja
271. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - przetarg Bodzanów
272. ZARZ?DZENIE NR 1054-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr 214/1 w S?awniowicach o pow. 29,46 m2
273. ZARZ?DZENIE NR 1055-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr 202/2 w G?ucho?azach przy ul. Wroc?awskiej o pow. 13,75 m2
274. ZARZ?DZENIE NR 1056-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1253/2 przy ulicy Al. Jana Paw?a II w G?ucho?azach o powierzchni 15 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
275. ZARZ?DZENIE NR 1057-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr 214/1 w S?awniowicach 101 o pow. 22,75 m2
276. ZARZ?DZENIE NR 1058-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
277. ZARZ?DZENIE NR 1059-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej usytuowanej na dzia?ce 83/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
278. ZARZ?DZENIE NR 1060-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr 1235/2 w G?ucho?azach przy ul. gen. Sikorskiego o pow. 27 m2
279. ZARZ?DZENIE NR 1061-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr 1580/5 w G?ucho?azach przy ul. Damrota o pow. 9 m2
280. ZARZ?DZENIE NR 1063-PR.238/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
281. ZARZ?DZENIE NR 1068-PR.241/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 690/4 przy ul. Sk?odowskiej w G?ucho?azach o powierzchni 14,26 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
282. ZARZ?DZENIE NR 1073-PR.242/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
283. ZARZ?DZENIE NR 1074-PR.242/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 868/5 o pow. 21,22m2, pod murowanym gara?em posadowionym przy ulicy Reymonta w G?ucho?azach
284. ZARZ?DZENIE NR 1075-PR.242/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Karola Miarki w G?ucho?azach o powierzchni 18 m2
285. ZARZ?DZENIE NR 1076-PR.242/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
286. ZARZ?DZENIE NR 1077-PR.242/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1765/1 przy ulicy Gen. Andersa w G?ucho?azach o powierzchni 15 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
287. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zestawienie zbiorcze
288. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - Jarno?tówek
289. ZARZ?DZENIE NR 1083-PR.243/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
290. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zestawienie zbiorcze
291. ZARZ?DZENIE NR 1092-PR.246/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod dwoma pawilonami o pow. 12 m2 ka?dy
292. ZARZ?DZENIE NR 1093-PR.246/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr 1580/5 w G?ucho?azach przy ul. Damrota o pow. 11 m2
293. ZARZ?DZENIE NR 1094-PR.246/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie wynajmu wiaty gara?owej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Sk?odowskiej o pow. 17,14 m2
294. nieruchomo?ci przeznaczone do dzier?awy - zestawienie zbiorcze
295. nieruchomo?ci przeznaczone do dzier?awy
296. zarz?dzenie 117-PR.250-2013 z dnia 17 wrze?nia 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu nieograniczonego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy.
297. zarz?dzenie nr 1100-PR.247-2013 z dnia 5 wrze?nia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 744 przy ulicy Tylnej w G?ucho?azach o powierzchni 14,58 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
298. zarz?dzenie nr 1101-PR.247-2013 z dnia 5 wrze?nia 2013 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr 500/2 w G?ucho?azach przy ul. Ko?ciuszki o pow. 22,00 m2.
299. zarz?dzenie nr 1102-PR.247-2013 z dnia 5 wrze?nia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr1568/1 przy ulicy Strzelców Bytomskich w G?ucho?azach o powierzchni 15 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
300. Zarz?dzenie nr 1105-PR.247-2013 z dnia 5 wrze?nia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1263/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy Al. Jana Paw?a II 26 o powierzchni 13,44 m2
301. zarz?dzenie nr 1118-PR.250-2013 z dnia 17 wrze?nia 2013 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr589/2 w G?ucho?azach przy ul. Ligonia o pow. 19 m2.
302. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
303. Zarz?dzenie nr 1126-PR.255/2013 z dnia 30 wrze?nia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod dwoma kioskami o pow. 4 m2 ka?dy
304. Zarz?dzenie nr 1127-PR.255/2013 z dnia 30 wrze?nia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
305. Zarz?dzenie nr 1128-PR.255/2013 z dnia 30 wrze?nia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
306. Zarz?dzenie nr 1133-PR.256/2013 z dnia 4 pa?dziernika 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu nieograniczonego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
307. Zarz?dzenie nr 1136-PR.256/2013 z dnia 4 pa?dziernika 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia komórek gospodarczych po?o?onych na dzia?ce 1201/14 przy ul Mickiewicza w G?ucho?azach
308. Zarz?dzenie NR 1137-PR.257/2013 z dnia 10 pa?dziernika 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 650/2 przy ulicy Grunwaldzkiej w G?ucho?azach o powierzchni 17,40 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
309. Zarz?dzenie NR 1142-PR.257/2013 z dnia 10 pa?dziernika 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze negocjacji wolnych gminnych lokali u?ytkowych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
310. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy
311. Zarz?dzenie NR 1145-PR.258/2013 z dnia 14 pa?dziernika 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej usytuowanej na dzia?ce 1920/4 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
312. Zarz?dzenie NR 1146-PR.258/2013 z dnia 14 pa?dziernika 2013 r.
w sprawie wynaj?cia kiosku gminnego o pow. 4 m2 posadowionego na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272
313. Zarz?dzenie NR 1147-PR.258/2013 z dnia 14 pa?dziernika 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod pawilonem o pow. 18 m2
314. Zarz?dzenie NR 1148-PR.258/2013 z dnia 14 pa?dziernika 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1765 przy ul. Gen. Andersa w G?ucho?azach o powierzchni 17,53 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
315. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
316. Zarz?dzenie NR 1152-PR.261/2013 z dnia 23 pa?dziernika 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia komórek gospodarczych usytuowanej na dzia?ce 1201/14 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
317. Zarz?dzenie NR 1153-PR.261/2013 z dnia 23 pa?dziernika 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
318. Zarz?dzenie NR 1154-PR.261/2013 z dnia 23 pa?dziernika 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod pawilonem o pow. 12 m2
319. Zarz?dzenie NR 1155-PR.261/2013 z dnia 23 pa?dziernika 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej usytuowanej na dzia?ce 194/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
320. Zarz?dzenie NR 1161-PR.262/2013 z dnia 28 pa?dziernika 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1204/1 przy ulicy Mickiewicza w G?ucho?azach o powierzchni 16,58 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
321. Zarz?dzenie NR 1162-PR.262/2013 z dnia 28 pa?dziernika 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu pod gara?em murowanym o pow. 15,56 m2, posadowionym na cz??ci dzia?ki gminnej nr 214/1 w S?awniowicach
322. Zarz?dzenie NR 1163-PR.263/2013 z dnia 29 pa?dziernika 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
323. Zarz?dzenie NR 1169-PR.267/2013 z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu nieograniczonego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr 214/1 w S?awniowicach o pow. 21,27 m2
324. Zarz?dzenie NR 1172-PR.267/2013 z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 12 m2
325. Zarz?dzenie NR 1173-PR.267/2013 z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
326. Zarz?dzenie NR 1174-PR.267/2013 z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
327. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
328. Zarz?dzenie NR 1181-PR.269/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze negocjacji lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
329. Zarz?dzenie NR 1184-PR.269/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr 1239/1 w G?ucho?azach przy ul. gen. Sikorskiego o pow. 20,23 m2
330. Zarz?dzenie NR 1194-PR.273/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 868/5 w G?ucho?azach przy ul. Reymonta, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 16,50 m2
331. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
332. Zarz?dzenie NR 1198-PR.274/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 555/12 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ul. Ligonia o powierzchni 15,00 m2
333. Zarz?dzenie NR 1199-PR.274/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej usytuowanej na dzia?ce 1596/3 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
334. Zarz?dzenie NR 1200-PR.274/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 555/12 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ul. Ligonia o powierzchni 15,00 m2
335. Zarz?dzenie NR 1205-PR.275/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wynaj?cia dwóch kiosków gminnych o pow. 4 m2 ka?dy, posadowionych na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272
336. Zarz?dzenie NR 1206-PR.275/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1263/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy, po?o?onej w G?ucho?azach przy ulicy Al. Jana Paw?a II
337. Zarz?dzenie NR 1210-PR.275/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze negocjacji lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
338. Zarz?dzenie NR 1222-PR.278/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
339. Zarz?dzenie NR 1223-PR.278/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
340. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
341. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
342. Zarz?dzenie NR 1230-PR.281/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
343. Zarz?dzenie NR 1231-PR.281/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1263/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ulicy Al. Jana Paw?a II
344. Zarz?dzenie NR 1232-PR.281/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1595/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ulicy Al. Jana Paw?a II
345. Zarz?dzenie NR 1233-PR.281/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod pawilonem o pow. 12 m2
346. Zarz?dzenie NR 1234-PR.281/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego na dzia?ce gminnej nr 1326/9 w G?ucho?azach przy ul. Powsta?ców ?l?skich
347. Zarz?dzenie NR 1236-PR.282/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
348. Zarz?dzenie Nr 1243-PR.283/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1 przy ul. Karola Miarki w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
349. Zarz?dzenie Nr 1248-PR.283/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1234/5 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ul. gen. Sikorskiego 11 o powierzchni 6,00 m2
350. Zarz?dzenie Nr 1249-PR.283/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego na dzia?ce gminnej nr 1568/1 w G?ucho?azach przy ul. Strzelców Bytomskich
351. Zarz?dzenie Nr 1250-PR.284/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie wynajmu gminnych gara?y murowanych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
352. Zarz?dzenie Nr 1251-PR.284/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.
w sprawie wynajmu gara?y murowanych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
353. Zarz?dzenie Nr 1263-PR.286/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1263/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy Al. Jana Paw?a II 26 o powierzchni 13,50 m2
354. Zarz?dzenie Nr 1264-PR.286/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
355. Zarz?dzenie Nr 1265-PR.286/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 650/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ul. Grunwaldzkiej o powierzchni 6,00 m2
356. Zarz?dzenie Nr 1268-PR.288/2014 z dnia 3 lutego 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 925/2 o pow. 17,5 m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ulicy Kraszewskiego
357. Zarz?dzenie Nr 1269-PR.288/2014 z dnia 3 lutego 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze negocjacji lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
358. Zarz?dzenie Nr 1270-PR.288/2014 z dnia 3 lutego 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod pawilonem o pow. 12 m2 i trzema kioskami o pow. 4 m2 ka?dy
359. Zarz?dzenie Nr 1276-PR.290/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
360. Zarz?dzenie Nr 1277-PR.290/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1 przy ul. Karola Miarki w G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
361. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy i najmu
362. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
363. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
364. Zarz?dzenie Nr 1290-PR.292/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki pod dwoma kioskami o pow. 4 m2 ka?dy
365. Zarz?dzenie Nr 1291-PR.292/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
366. Zarz?dzenie Nr 1300-PR.297/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze negocjacji lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
367. Zarz?dzenie Nr 1301-PR.297/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
w sprawie wynaj?cia gminnego gara?u murowanego w Podlesiu nr 54 o pow. 14,40 m2
368. Zarz?dzenie Nr 1302-PR.297/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
369. Zarz?dzenie Nr 1303-PR.297/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
370. Zarz?dzenie Nr 1304-PR.297/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
w sprawie wynajmu w drodze przetargu gminnego gara?u murowanego, posadowionego przy ulicy Damrota w G?ucho?azach o pow. 8,73 m2
371. Zarz?dzenie Nr 1305-PR.297/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
w sprawie przed?u?enia umowy dzier?awy dzia?ek 534/3, 535/3, 536/2, 537 stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
372. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zbiorówka
373. Zarz?dzenie Nr 1314-PR.299/2014 z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 646 w G?ucho?azach przy ul.Opolskiej pod kioskiem o pow. 30,36 m2
374. Zarz?dzenie Nr 1315-PR.299/2014 z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
375. Zarz?dzenie Nr 1316-PR.299/2014 z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie wynaj?cia kiosku gminnego o pow. 4 m2 posadowionego na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272
376. Zarz?dzenie Nr 1317-PR.299/2014 z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie wynaj?cia lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
377. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
378. Zarz?dzenie Nr 1324-PR.302/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod pawilonem o pow. 12 m2 i pi?cioma kioskami o pow. 4 m2 ka?dy
379. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
380. Zarz?dzenie Nr 1334-PR.304/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
381. Zarz?dzenie Nr 1335-PR.304/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
382. Zarz?dzenie Nr 1336-PR.304/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
383. Zarz?dzenie Nr 1337-PR.304/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródków przydomowych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
384. Zarz?dzenie Nr 1338-PR.304/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
385. Zarz?dzenie Nr 1339-PR.304/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu nieograniczonego wolnego pomieszczenia gospodarczego z jednoczesn? zgod? Wynajmuj?cego na zmian? sposobu u?ytkowania pomieszczenia na lokal u?ytkowy z zastrze?eniem prowadzenia dzia?alno?ci nieuci??liwej dla mieszka?ców i zastrze?eniem, ?e Gmina nie b?dzie zwraca?a kosztów adaptacji pomieszczenia na lokal u?ytkowy
386. Zarz?dzenie Nr 1347-PR.306/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia komórek gospodarczych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
387. Zarz?dzenie Nr 1348-PR.306/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
388. Zarz?dzenie Nr 1350-PR.307/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1568/1 przy ulicy Strzelców Bytomskich w G?ucho?azach o powierzchni 15 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
389. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
390. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego - pomieszczenia w budynku przy basenie
391. Zarz?dzenie Nr 1356-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 438/2 przy ulicy Ko?ciuszki w G?ucho?azach o powierzchni 12,42 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
392. Zarz?dzenie Nr 1362-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 79/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ul. Ko?ciuszki 59 o powierzchni 3,00 m2
393. Zarz?dzenie Nr 1363-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia komórek gospodarczych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
394. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
395. Zarz?dzenie Nr 1371-PR.313/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
396. Zarz?dzenie Nr 1372-PR.313/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
397. Zarz?dzenie Nr 1379-PR.315/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia w drodze przetargu otwartego nieograniczonego cz??ci dzia?ki gminnej nr 708/14, o pow. 12m2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
398. Zarz?dzenie Nr 1395-PR.319/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod pawilonem o pow. 12 m2
399. Zarz?dzenie Nr 1396-PR.319/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1204/1 przy ul. Mickiewicza w G?ucho?azach o powierzchni 14,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
400. Zarz?dzenie Nr 1402-PR.319/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 590 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ulicy Ligonia
401. Zarz?dzenie Nr 1411-PR.322/2014 z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
402. Zarz?dzenie Nr 1437-PR.332/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 58 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ulicy Ko?ciuszki
403. Zarz?dzenie Nr 1438-PR.332/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1389/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ulicy Powsta?ców ?l?skich
404. Zarz?dzenie Nr 1439-PR.332/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
405. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
406. Zarz?dzenie Nr 1449-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
407. Zarz?dzenie Nr 1450-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki nr 708/14 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy z przeznaczeniem na ustawienie pomieszczenia gospodarczego
408. Zarz?dzenie Nr 1451-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 214/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w S?awniowicach
409. Zarz?dzenie Nr 1452-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci terenu pod pomieszczenia gospodarcze na dzia?ce nr 1211/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
410. Zarz?dzenie Nr 1453-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci terenu pod pomieszczenia gospodarcze na dzia?ce nr 1210 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
411. Zarz?dzenie Nr 1456-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod czterema kioskami o pow. 4 m2 ka?dy
412. Zarz?dzenie Nr 1462-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod pawilonem o pow. 12 m2
413. Zarz?dzenie Nr 1464-PR.338/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia komórek gospodarczych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
414. Zarz?dzenie Nr 1470-PR.339/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie u?yczenia lokalu u?ytkowego w G?ucho?azach przy ul. Al. Jana Paw?a II nr 14 o pow. 71,60 m2 stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
415. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
416. Zarz?dzenie Nr 1477-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia w drodze przetargu otwartego nieograniczonego cz??ci dzia?ki gminnej nr 708/14 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
417. Zarz?dzenie Nr 1478-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie u?yczenia gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
418. Zarz?dzenie Nr 1479-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie wynajmu 13 gara?y murowanych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Prymasa Stefana Wyszy?skiego
419. Zarz?dzenie Nr 1487-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod kioskiem o pow. 4m2
420. Zarz?dzenie Nr 1488-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod pawilonem o pow. 12 m2
421. Zarz?dzenie Nr 1489-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 195 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ulicy Sobieskiego
422. Zarz?dzenie Nr 1490-PR.340/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1765/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ulicy Gen. Andersa
423. Zarz?dzenie Nr 1493-PR.341/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Damrota w G?ucho?azach
424. Zarz?dzenie Nr 1494-PR.341/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Damrota w G?ucho?azach
425. Zarz?dzenie Nr 1495-PR.341/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 738/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ulicy Tylnej
426. Zarz?dzenie Nr 1505-PR.345/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Karola Miarki w G?ucho?azach
427. Zarz?dzenie Nr 1506-PR.345/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
428. Zarz?dzenie Nr 1508-PR.345/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
429. Zarz?dzenie Nr 1510-PR.345/2014 z dnia 25 lipca 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia ogródka przydomowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
430. Zarz?dzenie Nr 1528-PR.352/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
431. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
432. Zarz?dzenie Nr 1529-PR.352/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
433. Zarz?dzenie Nr 1530-PR.352/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
434. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
435. Zarzadzenie Nr 1563-PR.360/2014 z dnia 10 wrze?nia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod dwoma kioskami o pow. 4 m2 ka?dy
436. Zarz?dzenie Nr 1564-PR.360/2014 z dnia 10 wrze?nia 2014
w sprawie wynaj?cia kiosku gminnego o pow. 4 m2 posadowionego na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272.
437. Zarz?dzenie Nr 1565-PR.360/2014 z dnia 10 wrze?nia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 570 pod kioskiem o pow. 8 m2, przy ulicy Pl. Basztowy w G?ucho?azach
438. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy
439. Zarz?dzenie Nr 1575-PR.362/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 wrze?nia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Karola Miarki w G?ucho?azach.
440. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzierzawienia
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
441. Zarz?dzenie Nr 1583-PR.367/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 pa?dziernika 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 744 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Tylnej w G?ucho?azach
442. Zarz?dzenie Nr 1584-PR.367/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 pa?dziernika 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 744 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy przy ulicy Tylnej w G?ucho?azach
443. Zarz?dzenie Nr 1594-PR.367/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 pa?dziernika 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze negocjacji wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
444. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
445. Zarz?dzenie Nr 1601-PR.369/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 pa?dziernika 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod kioskiem o pow. 4 m2
446. Zarz?dzenie Nr 1602-PR.369/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 pa?dziernika 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminny lokal u?ytkowy stanowi?cy w?asno?? Gminy G?ucho?azy
447. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
448. Zarz?dzenie Nr 1607-PR.372/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 pa?dziernika 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
449. Zarz?dzenie Nr 1608-PR.372/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 pa?dziernika 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
450. Zarz?dzenie Nr 1609-PR.372/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 pa?dziernika 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
451. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
452. Zarz?dzenie Nr 1625-PR.376/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze negocjacji gminnego gara?u murowanego, posadowionego w zespole gara?y murowanych przy ul. Damrota w G?ucho?azach
453. Zarz?dzenie Nr 1626-PR.376/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminny lokal u?ytkowy stanowi?cy w?asno?? Gminy G?ucho?azy
454. Zarz?dzenie Nr 1627-PR.376/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki nr 708/14, która stanowi w?asno?? Gminy G?ucho?azy
455. Zarz?dzenie Nr 1628-PR.376/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
456. Zarz?dzenie Nr 1629-PR.376/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
457. Zarz?dzenie Nr 1630-PR.376/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki nr 708/14, która stanowi w?asno?? Gminy G?ucho?azy
458. Zarz?dzenie Nr 1649-PR.379/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu lokal u?ytkowy stanowi?cy w?asno?? Gminy G?ucho?azy
459. Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
Wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
460. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
461. Zarz?dzenie Nr 1662-PR.384/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
462. Zarz?dzenie Nr 1663-PR.384/2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia w drodze bezprzetargowej cz??ci dzia?ki gminnej nr 1263/2 w G?ucho?azach przy ul. Aleja Jana Paw?a II stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 20,00 m2
463. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
464. Zarz?dzenie Nr 11-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy.(ul. Ko?iuszki 36 - G?ucho?azy)
465. Zarz?dzenie Nr 12-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1595/2 przy ul. Al. Jana Paw?a II G?ucho?azach o powierzchni 18,00 m2, stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
466. Zarz?dzenie Nr 13-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia w drodze bezprzetargowej cz??ci dzia?ki gminnej nr 639/1 przy ul. Opolskiej w G?ucho?azach o powierzchni 15,00 m2
467. Zarz?dzenie Nr 14-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie wynaj?cia kiosku gminnego o pow. 4 m2 posadowionego na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272.
468. Zarz?dzenie Nr 15-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 11m2 i 12m2.
469. Zarz?dzenie Nr 16-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
470. Zarz?dzenie Nr 17-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki nr 1745, która stanowi w?asno?? Gminy G?ucho?azy
471. Zarz?dzenie Nr 25-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie wynaj?cia w dodze przetargu gminnego gara?u murowanego p?o?onego w G?ucho?azach przy ul. Damrota o pow. 11,00m2
472. Zarz?dzenie Nr 26-PR.4.2014 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie wynaj?cia dwóch gminnych kiosków handlowych posadowionych na terenie targowiska miejskiego w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki na dzia?ce gminnej nr 1272 o powierzchni 4 m2 ka?dy
473. Zarz?dzenie Nr 47-PR.8.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 8 stycznia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1398 po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Bohaterów Warszawy 17 pow. 8 m2
474. Zarz?dzenie Nr 49-PR.8.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 8 stycznia 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
475. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
476. Zarz?dzenie Nr 60-PR.12.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 23 stycznia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia w formie bezprzetargowej cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 pod dwoma pawilonami o pow. 12m2 ka?dy, po?o?onej na targowisku miejskim w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki
477. Zarz?dzenie Nr 61-PR.14.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
478. Zarz?dzenie Nr 62-PR.14.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
479. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
480. Zarz?dzenie Nr 78-PR.19.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Karola Miarki o pow. 18,00 m2
481. Zarz?dzenie Nr 79-PR.19.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 739/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach mi?dzy ul. Ko?ciuszki 58 a Tyln? 1
482. Zarz?dzenie Nr 80-PR.19.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Karola Miarki o pow. 18,00 m2
483. Zarz?dzenie Nr 81-PR.19.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
484. Zarz?dzenie Nr 82-PR.19.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 lutego 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 936 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Kraszewskiego o pow. 17,00 m2
485. Zarz?dzenie Nr 95-PR.23.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 5 marca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1263/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Aleje Jana Paw?a II o pow. 14,00 m2
486. Zarz?dzenie Nr 102-PR.27.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
487. Zarz?dzenie Nr 103-PR.27.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
488. Zarz?dzenie Nr 104-PR.27.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
489. Zarz?dzenie Nr 105-PR.27.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
490. Zarz?dzenie Nr 106-PR.27.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 925/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Kraszewskiego o pow. 12,00 m2
491. Zarz?dzenie Nr 107-PR.27.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr 650/2 przy ul. Grunwaldzkiej w G?ucho?azach o pow. 17,00 m2
492. Zarz?dzenie Nr 108-PR.27.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy.
493. Zarz?dzenie Nr 119-PR.29.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
494. Zarz?dzenie Nr 120-PR.29.2015 z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1201/14
495. Zarz?dzenie Nr 121-PR.29.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
496. Zarz?dzenie Nr 123-PR.30.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia w formie bezprzetargowej cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 pod pawilonem o pow. 12m2 po?o?onej na targowisku miejskim w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki
497. Zarz?dzenie Nr 124-PR.30.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 4 m2 i 2 m2
498. Zarz?dzenie Nr 125-PR.30.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
499. Zarz?dzenie Nr 139-PR.31.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 kwietnia 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
500. Zarz?dzenie Nr 140-PR.31.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 kwietnia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 202/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Wroc?awskiej 2 o pow. 0,0559 ha
501. Zarz?dzenie Nr 141-PR.31.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 kwietnia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
502. Zarz?dzenie Nr 142-PR.31.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 kwietnia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
503. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
504. Zarz?dzenie Nr 151-PR.34.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki nr 1211/2, która stanowi w?asno?? Gminy G?ucho?azy
505. Zarz?dzenie Nr 153-PR.34.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
506. Zarz?dzenie Nr 154-PR.34.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
507. Zarz?dzenie Nr 157-PR.35.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
508. Zarz?dzenie Nr 176-PR.39.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1201/14 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Mickiewicza o pow. 14 m2
509. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
510. Zarz?dzenie Nr 177-PR.39.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
511. Zarz?dzenie Nr 178-PR.39.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
512. Zarz?dzenie Nr 179-PR.39.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
513. Zarz?dzenie Nr 180-PR.39.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki nr 194/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy z przeznaczeniem na ustawienie pomieszczenia gospodarczego
514. Zarz?dzenie Nr 181-PR.39.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
515. Zarz?dzenie Nr 182-PR.39.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
516. Zarz?dzenie Nr 183-PR.39.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki nr 194/1, która stanowi w?asno?? Gminy G?ucho?azy
517. Zarz?dzenie Nr 200-PR.41.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 maja 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu wolnego gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
518. Zarz?dzenie Nr 201-PR.41.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 maja 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 688/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Sk?odowskiej o pow. 10,00 m2
519. Zarz?dzenie Nr 202-PR.41.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 maja 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 594/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. gen. Sikorskiego o pow. 12,00 m2
520. Zarz?dzenie Nr 203-PR.41.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 maja 2015 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w Podlesiu nr 55 o pow. 16,00 m2
521. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
522. Zarz?dzenie Nr 217-PR.45.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
523. Zarz?dzenie Nr 218-PR.45.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
524. Zarz?dzenie Nr 219-PR.45.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
525. Zarz?dzenie Nr 219A-PR.45.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
526. OFERTA na dzier?aw? cz??ci kapieliska miejskiego
OFERTA na dzier?aw? cz??ci k?pieliska miejskiego
527. Zarz?dzenie Nr 226-PR.47.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
528. Zarz?dzenie Nr 227-PR.47.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
529. Zarz?dzenie Nr 228-PR.47.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 98/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Sobieskiego o pow. 20 m2
530. Zarz?dzenie Nr 229-PR.47.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1204/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Mickiewicza o pow. 14 m2
531. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
532. Zarz?dzenie Nr 232-PR.48.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 15 czerwca 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
533. Zarz?dzenie Nr 250-PR.50.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
534. Zarz?dzenie Nr 251-PR.50.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1263/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Alei Jana Paw?a II o pow. 20 m2
535. Zarz?dzenie Nr 264-PR.54.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
536. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
537. Zarz?dzenie Nr 268-PR.55.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1585/3 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Damrota o pow. 22 m2
538. Zarz?dzenie Nr 269-PR.55.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
539. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
540. Zarz?dzenie Nr 278-PR.57.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1389/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Powsta?ców ?l?skich o pow. 20 m2
541. Zarz?dzenie Nr 279-PR.57.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia komórek gospodarczych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
542. Zarz?dzenie Nr 280-PR.57.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 738/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Tylnej o pow. 15 m2
543. Zarz?dzenie Nr 281-PR.57.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 745/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Ko?ciuszki o pow. 15 m2
544. Zarz?dzenie Nr 284-PR.57.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1565/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Powsta?ców ?l?skich o pow. 15 m2
545. Zarz?dzenie Nr 285-PR.57.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 lipca 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
546. Zarz?dzenie Nr 286-PR.57.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 738/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Tylnej o pow. 18 m2
547. Zarz?dzenie Nr 291-PR.59.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
548. Zarz?dzenie nr 292-PR. 59.2015 Burmistrza G?ucholaz z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 701/8 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Sk?odowskiej o pow. 18 m2
549. Zarz?dzenie Nr 293-PR.59.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
550. Zarz?dzenie Nr 294-PR.59.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
551. Zarz?dzenie Nr 295-PR.59.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
552. Zarz?dzenie Nr 296-PR. 59.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 705/13 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Ko?ciuszki o pow. 15 m2
553. Zarz?dzenie Nr 297-PR. 59.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1745 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Gen. Andersa o pow. 15 m2
554. Zarz?dzenie Nr 298-PR. 59.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 936 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Kraszewskiego o pow. 13 m2
555. Zarz?dzenie Nr 299-PR. 59.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Karola Miarki o pow. 18 m2
556. Zarz?dzenie Nr 309-PR.62.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1585/3 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Damrota o pow. 18 m2
557. Zarz?dzenie Nr 319-PR.64.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
558. Zarz?dzenie Nr 329-PR.67.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
559. Zarz?dzenie Nr 327-PR.67.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy (dz. nr 350/10 Jarno?tówek - 21m2)
560. Zarz?dzenie Nr 328-PR.67.2015 Burmitrza G?ucho?az z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy (dz. nr 350/10, Jarno?tówek - 300m2)
561. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
562. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
563. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
564. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zbiorówka
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy - zbiorówka
565. oferta na dzier?aw? - cmentarz 2015
oferta na dzier?aw? - cmentarz 2015
566. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
567. Zarz?dzenie Nr 352-PR.75.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 15 wrze?nia 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
568. Zarz?dzenie Nr 368-PR.79.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 25 wrze?nia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 398/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w Burgrabicach o pow. 15,50 m2
569. Zarz?dzenie Nr 372-PR.79.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 25 wrze?nia 2015 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w G?ucho?azach przy ul. Damrota o pow. 9,00 m2
570. Zarz?dzenie Nr 373-PR.79.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 25 wrze?nia 2015 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w G?ucho?azach przy ul. Opolskiej 17 o pow. 18,00 m2
571. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
572. Zarz?dzenie Nr 392-PR.83.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 13 pa?dziernika 2015 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w G?ucho?azach przy ul. gen. Sikorskiego o pow. 18,00 m2
573. Zarz?dzenie Nr 393-PR.83.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 13 pa?dziernika 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Karola Miarki o pow. 18 m2
574. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
575. Zarz?dzenie Nr 407-PR.86.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 23 pa?dziernika 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
576. Zarz?dzenie Nr 408-PR.86.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 23 pa?dziernika 2015 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
577. Zarz?dzenie Nr 409-PR.86.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 23 pa?dziernika 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1585/3 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Damrota o pow. 18 m2
578. Zarz?dzenie Nr 410-PR.86.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 23 pa?dziernika 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy o powierzchni 4 m2
579. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
580. Zarz?dzenie Nr 424-PR.94.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
581. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
582. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
583. Zarz?dzenie Nr 431-PR.96.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 1 grudnia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia dzia?ki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
584. Zarz?dzenie Nr 432-PR.96.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 1 grudnia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1204/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Mickiewicza pod dwoma gara?ami o pow. 14,00 m2 oraz 17,00 m2
585. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
586. Zarz?dzenie Nr 443-PR.98.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w G?ucho?azach przy ul. Damrota o pow. 9,00 m2
587. Zarz?dzenie Nr 444-PR.98.2015 Burmistrza G?ucho?az z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 738/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Ko?ciuszki o pow. 14 m2
588. Zarz?dzenie Nr 470-PR.104.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie wynajmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
589. Zarz?dzenie Nr 471-PR.104.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1263/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Al. Jana Paw?a II 26 pod dwoma gara?ami ka?dy o pow. 15,00 m2
590. Zarz?dzenie Nr 472-PR.104.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu przy ul. Ko?ciuszki 55 stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy z przeznaczeniem na inwestycj? "G?UCHO?ASKIE PODWÓRKO"
591. I przetarg ustny nieograniczony na dzier?aw? na okres do 3 lat nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej nr 122/1 o pow. 0,0150 ha po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Ko?ciuszki
I przetarg ustny nieograniczony na dzier?aw? na okres do 3 lat nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej dzia?ki nr 122/1 o pow. 0,0150 ha po?o?onej w G?ucho?azach przy ul.Ko?ciuszki
592. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
593. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wynaj?cia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wynaj?cia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
594. I przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat lokalu u?ytkowego o pow. 24,47 m2 na terenie k?pieliska w G?ucho?azach
I przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat lokalu u?ytkowego o pow. 24,47 m2 na terenie k?pieliska w G?ucho?azach
595. Zarz?dzenie Nr 503-PR.110.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
596. Zarz?dzenie Nr 505-PR.110.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 688/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Sk?odowskiej o pow. 10,00 m2
597. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
598. Zarz?dzenie Nr 521-PR.115.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
599. Zarz?dzenie Nr 534-PR.115.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenów stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
600. Zarz?dzenie Nr 543-PR.119.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 marca 2016 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
601. OFERTA na dzier?aw? cz??ci k?pieliska miejskiego przy ul. Ko?ciuszki 55a w G?ucho?azach
OFERTA na dzier?aw? cz??ci k?opieliska miejskiego przy ul Ko?ciuszki 55A w G?ucho?azach
602. Zarz?dzenie Nr 551-PR.121.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia w formie bezprzetargowej cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 pod dwoma kioskami o pow. 4 m2 ka?dy, po?o?onej na targowisku miejskim w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki
603. Zarz?dzenie Nr 558-PR.124.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2016 r.
wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w G?ucho?azach przy ul. Rynek o pow. 21,00 m2
604. Zarz?dzenie Nr 559-PR.124.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 398/1 oraz 399/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w Burgrabicach o pow. 21,00 m2
605. Zarz?dzenie Nr 560-PR.124.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 738/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Tylnej o pow. 18,00 m2
606. Zarz?dzenie Nr 561-PR.124.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1565/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Powsta?ców ?l. o pow. 15,00 m2
607. Zarz?dzenie Nr 564-PR.126.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
608. Zarz?dzenie Nr 568-PR.127.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
609. Zarz?dzenie Nr 570-PR.127.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w G?ucho?azach przy ul. Sk?odowskiej o pow. 23,00 m2
610. Zarz?dzenie Nr 571-PR.127.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 5 kwietnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Karola Miarki o pow. 18,00 m2
611. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
612. Zarz?dzenie Nr 585-PR.130.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie dzier?awy terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
613. Zarz?dzenie Nr 586-PR.130.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenów stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
614. OFERTA na dzier?aw? cz??ci k?pieliska miejskiego przy ul. Ko?ciuszki 55 A w G?ucho?azach
OFERTA na dzier?aw? cz??ci k?pieliska miejskiego przy ul. Ko?ciuszki 55 A w G?ucho?azach
615. Zarz?dzenie Nr 603-PR.135.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie najmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
616. Zarz?dzenie Nr 604-PR.137.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
617. Zarz?dzenie Nr 605-PR.137.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w G?ucho?azach przy ul. Strzelców Bytomskich o pow. 17,00 m2
618. Zarz?dzenie Nr 606-PR.137.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w G?ucho?azach przy ul. Ligonia 8 o pow. 22,00 m2
619. Zarz?dzenie Nr 607-PR.137.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenów stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
620. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
621. Zarz?dzenie Nr 631-PR.145.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenów stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
622. Zarz?dzenie Nr 632-PR.145.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 639/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Opolskiej o pow. 13,00m2
623. Zarz?dzenie Nr 637-PR.145.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
624. Zarz?dzenie Nr 638-PR.145.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
625. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzierzawy
626. Zarz?dzenie Nr 649-PR.148.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod dwoma kioskami handlowymi o pow. 4 m2 ka?dy
627. Zarz?dzenie Nr 650-PR.148.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod pawilonem handlowym o pow. 12,00 m2
628. Zarz?dzenie Nr 651-PR.148.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod trzema kioskami handlowymi
629. Zarz?dzenie Nr 654-PR.151.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ek gminnych nr 1672 i nr 1673 stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onych w G?ucho?azach przy ul. Kar?owicza o pow. 18,00 m2
630. OFERTA na dzier?aw? cz??ci terenu "Muszli Le?nej" w G?ucho?azach
OFERTA na dzier?aw? cz??ci terenu "Muszli Le?nej" w G?ucho?azach
631. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
632. Zarz?dzenie Nr 670-PR.155.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 738/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Tylnej o pow. 18 m2
633. Zarz?dzenie Nr 671-PR.155.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie wynajmu gminnego gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w S?awniowicach o pow. 23,00 m2
634. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
635. Zarz?dzenie Nr 678-PR.156.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie najmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
636. Zarz?dzenie Nr 679-PR.156.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
637. Zarz?dzenie Nr 680-PR.156.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie najmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
638. Zarz?dzenie Nr 681-PR.156.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 13 lipca 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
639. Zarz?dzenie Nr 696-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w G?ucho?azach przy ul. Damrota o pow. 11,00 m2
640. Zarz?dzenie Nr 697-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie wynaj?cia kiosku gminnego o pow. 4 m2 posadowionego na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272
641. Zarz?dzenie Nr 698-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod pawilonem handlowym o pow. 12,00 m2
642. Zarz?dzenie Nr 699-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
643. Zarz?dzenie Nr 700-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki 706/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Ko?ciuszki o pow. 26,00 m2
644. Zarz?dzenie Nr 701-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod kioskiem handlowym o pow. 8,00 m2
645. Zarz?dzenie Nr 702-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w S?awniowicach o pow. 30,00 m2
646. Zarz?dzenie Nr 703-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
647. Zarz?dzenie Nr 704-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 690/4 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Sk?odowskiej 24 o pow. 15 m2
648. Zarz?dzenie Nr 705-PR.162.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 3 sierpnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1253/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Aleja Jana Paw?a II 8 o pow. 15 m2
649. Zarz?dzenie Nr 710-PR.164.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
650. Zarz?dzenie Nr 711-PR.164.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
651. Zarz?dzenie Nr 715-PR.164.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie najmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
652. Zarz?dzenie Nr 716-PR.164.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 sierpnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Karola Miarki o pow. 18 m2
653. Zarz?dzenie Nr 723-PR.168.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
654. Zarz?dzenie Nr 724-PR.168.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
655. Zarz?dzenie Nr 725-PR.168.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onego w G?ucho?azach przy ul. Strzelców Bytomskich o pow. 15 m2
656. Zarz?dzenie Nr 726-PR.168.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
657. Zarz?dzenie Nr 727-PR.168.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onego w G?ucho?azach przy ul. gen. Sikorskiego o pow. 27 m2
658. Zarz?dzenie Nr 729-PR.168.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
659. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
660. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
661. Zarz?dzenie Nr 734-PR.170.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 5 wrze?nia 2016 r.
w sprawie najmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
662. Zarz?dzenie Nr 736-PR.170.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 5 wrze?nia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
663. Zarz?dzenie Nr 742-PR.173.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 12 wrze?nia 2016 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
664. Zarz?dzenie Nr 744-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenów stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
665. Zarz?dzenie Nr 745-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
w sprawie najmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
666. Zarz?dzenie Nr 746-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
667. Zarz?dzenie Nr 747-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
w sprawie najmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
668. Zarz?dzenie Nr 748-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
w sprawie wynajmu wiaty gara?owej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Sk?odowskiej o pow. 18 m2
669. Zarz?dzenie Nr 749-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
w sprawie najmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
670. Zarz?dzenie Nr 750-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 868/5 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Reymonta o pow. 22,00 m2
671. Zarz?dzenie Nr 751-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
w sprawie najmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
672. Zarz?dzenie Nr 752-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1765/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. gen. Andersa o pow. 15,00 m2
673. Zarz?dzenie Nr 753-PR.175.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 wrze?nia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 705/16 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Ko?ciuszki o pow. 34,00 m2
674. oferta na dzierzaw? terenu przy cmentarzu
oferta na dzier?aw? terenu przy cmentarzu
675. Zarz?dzenie Nr 770-PR.181.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 pa?dziernika 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 690/4 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Sk?odowskiej o pow. 15,00 m2
676. Zarz?dzenie Nr 771-PR.181.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 pa?dziernika 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
677. Zarz?dzenie Nr 772-PR.181.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 pa?dziernika 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 646/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Opolskiej o pow. 42,00 m2
678. Zarz?dzenie Nr 773-PR.181.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 pa?dziernika 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia dzia?ki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
679. Zarz?dzenie Nr 774-PR.181.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 pa?dziernika 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1568/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Strzelców Bytomskich o pow. 15,00 m2
680. Zarz?dzenie Nr 775-PR.181.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 4 pa?dziernika 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod kioskiem handlowym o pow. 12,00 m2
681. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
682. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzierzawienia
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
683. Zarz?dzenie Nr 786-PR.185.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 pa?dziernika 2016 r.
w sprawie najmu komórek gospodarczych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
684. Zarz?dzenie Nr 787-PR.185.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 pa?dziernika 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1920/4 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Powsta?ców ?l?skich o pow. 17,50 m2
685. Zarz?dzenie Nr 788-PR.185.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 pa?dziernika 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1263/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Aleja Jana Paw?a II o pow. 14,00 m2
686. Zarz?dzenie Nr 789-PR.185.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 20 pa?dziernika 2016 r.
w sprawie najmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
687. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do wydzier?awienia
688. Zarz?dzenie Nr 804-PR.189.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie najmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
689. Zarz?dzenie Nr 805-PR.189.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
690. Zarz?dzenie Nr 806-PR.189.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
691. Zarz?dzenie Nr 807-PR.189.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ek stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
692. Zarz?dzenie Nr 808-PR.189.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1224/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Karola Miarki o pow. 18,00 m2
693. Zarz?dzenie Nr 824-PR.193.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie najmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
694. Zarz?dzenie Nr 825-PR.193.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 650/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Grunwaldzkiej o pow. 18,00 m2
695. Zarz?dzenie Nr 826-PR.193.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia terenów stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
696. Zarz?dzenie Nr 827-PR.193.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie najmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
697. Zarz?dzenie Nr 854-PR.203.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 868/5 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Reymonta o pow. 17,00 m2
698. Zarz?dzenie Nr 856-PR.203.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod pawilonem handlowym o pow. 12,00 m2
699. Zarz?dzenie Nr 857-PR.203.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 grudnia 2016 r.
wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w G?ucho?azach przy ul. gen Sikorskiego o pow. 25,00 m2
700. Zarz?dzenie Nr 858-PR.203.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 grudnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1765/1 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. gen. Andersa o pow. 18,00 m2
701. Zarz?dzenie Nr 870-PR.206.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
702. Zarz?dzenie Nr 878-PR.208.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1595/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Aleja Jana Paw?a II pod gara?em o pow. 18,00 m2
703. Zarz?dzenie Nr 879-PR.208.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie najmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
704. Zarz?dzenie Nr 880-PR.208.2016 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie najmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
705. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
706. Zarz?dzenie Nr 923-PR.218.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie najmu komórki gospodarczej stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
707. Zarz?dzenie Nr 925-PR.218.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie dzier?awy komórek gospodarczych stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy
708. Zarz?dzenie Nr 930-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod pawilonem handlowym o pow. 12,00 m2
709. Zarz?dzenie Nr 931-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1595/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Aleja Jana Paw?a II 15 pod gara?em blaszanym o pow. 18,00 m2
710. Zarz?dzenie Nr 932-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego na cz??ci dzia?ki gminnej nr 1559/4 w G?ucho?azach przy ul. Strzelców Bytomskich o pow. 16,00 m2
711. Zarz?dzenie Nr 933-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie wynaj?cia kiosku gminnego o pow. 4,00 m2 posadowionego na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272
712. Zarz?dzenie Nr 934-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod pawilonem handlowym o pow 12,00 m2 i 11,00 m2 oraz pod dwoma kioskami handlowymi o pow 4,00 m2 ka?dy
713. Zarz?dzenie Nr 935-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod trzema kioskami handlowymi oraz pawilonem handlowym
714. Zarz?dzenie Nr 936-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie wynajmu w trybie bezprzetargowym pomieszczenia gospodarczego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w cz??ci strychowej budynku nr 120 w Giera?cicach pow. 24,24 m2
715. Zarz?dzenie Nr 950-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod trzema kioskami handlowymi oraz pawilonem handlowym
716. Zarz?dzenie Nr 952-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
717. Zarz?dzenie Nr 953-PR.220.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
718. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy, najmu
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy, najmu
719. Zarz?dzenie Nr 967-PR.227.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1596/3 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Aleja Jana Paw?a II 17 o pow. 522,33m2
720. Zarz?dzenie Nr 977-PR.227.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w parterowej cz??ci budynku nr 54 w Podlesiu o pow.15m2
721. Zarz?dzenie Nr 970-PR.227.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie najmu pomieszcze? gospodarczych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy.
722. Zarz?dzenie Nr 971-PR.227.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie wydzier?awienia terenów stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy.
723. Zarz?dzenie Nr 972-PR.227.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie wydzier?awiania terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy.
724. Zarz?dzenie Nr 973-PR.227.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 marca 2017 r
w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy.
725. Zarz?dzenie Nr 974-PR.227.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w G?ucho?azach przy ul. Gen. Sikorskiego o pow. 17m2
726. Zarz?dzenie Nr 976-PR.227.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w G?ucho?azach przy ul. Gen. Sikorskiego o pow. 18m2
727. wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy i najmu
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy i najmu
728. wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzier?awy
wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do dzier?awy
729. Zarz?dzenie Nr 1012-PR.238.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie wydzier?awiania cz??ci dzia?ki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy.
730. Zarz?dzenie Nr 989-PR.234.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28marca 2017 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
731. Zarz?dzenie Nr 990-PR.234.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie wydzier?awienia terenu stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
732. Zarz?dzenie Nr 991-PR.234.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie wynaj?cia kiosku gminnego o pow. 4,00 m2 posadowionego na terenie targowiska przy ul. Moniuszki w G?ucho?azach na cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272
733. Zarz?dzenie Nr 992-PR.234.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1272 w G?ucho?azach przy ul. Moniuszki stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy pod trzema kioskami handlowymi oraz pawilonem handlowym
734. Zarz?dzenie Nr 994-PR.234.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie najmu pomieszcze? gospodarczych stanowi?cych w?asno?? Gminy G?ucho?azy
735. Zarz?dzenie Nr 995-PR.234.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1263/2 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Al. Jana Paw?a II pod gara?em blaszanym o pow. 15,00 m2
736. Zarz?dzenie Nr 996-PR.234.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w G?ucho?azach przy ul. Gen. Sikorskiego o pow. 25,00 m2
737. Zarz?dzenie Nr 997-PR.234.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 1585/3 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Damrota pod gara?em o pow. 18,00 m2
738. Zarz?dzenie Nr 1010-PR.238.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
739. Zarz?dzenie Nr 1011-PR.238.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie wynajmu gara?u murowanego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy posadowionego w G?ucho?azach przy ul. Strzelców Bytomskich o pow. 12,00 m2
740. Zarz?dzenie Nr 1018-PR.239.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie wydzier?awienia cz??ci dzia?ki gminnej nr 868/5 stanowi?cej w?asno?? Gminy G?ucho?azy po?o?onej w G?ucho?azach przy ul. Reymonta o pow. 17,00 m2
741. Zarz?dzenie Nr 1019-PR.239.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
742. Zarz?dzenie Nr 1020-PR.239.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy.
743. Zarz?dzenie Nr 1021-PR.239.2017 Burmistrza G?ucho?az z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie wynaj?cia w drodze przetargu gminnego lokalu u?ytkowego stanowi?cego w?asno?? Gminy G?ucho?azy
744. nieruchomo?ci przeznaczone do wydzier?awienia
nieruchomo?ci przezmaczone do wydzier?awienia

Ilość odwiedzin: 15016
Nazwa dokumentu: Nieruchomo?ci przeznaczone do dzier?awy, najmu
Osoba, która wytworzyła informację: Micha? Pydych
Osoba, która odpowiada za treść: Micha? Pydych
Osoba, która wprowadzała dane: Micha? Pydych
Data wytworzenia informacji: 2009-03-03 12:22:19
Data udostępnienia informacji: 2009-03-03 12:22:19
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-16 15:24:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner