logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
minus 2012 rok
   minus Zarządzenie nr 344-PR.104/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 352-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 353-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 354-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 355-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 356-PR.106/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 372-PR.108/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 373-PR.108/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 374-PR.109/2012 z dnia 1 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 365-PR.108/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 377-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 378-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 379-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 380-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 381-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 382-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 383-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 384-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 385-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 386-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 387-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 388-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 389-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 390-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 391-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 392-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 393-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 394-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 395-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 396-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 397-PR.111/2012 z dnia 15 lutego 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 399-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 400-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 401-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 402-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 403-PR.112/2012 r. z dnia 20 lutego 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 404-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 398-PR.112/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 409-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 419-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 420-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 421-PR.116/2012 z dnia 12 marca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 423-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 424-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 425-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 426-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 427-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 428-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 429-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 430-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 431-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 432-PR.117/2012 z dnia 16 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 436-PR.118/2012 z dnia 28 marca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 438-PR.119/2012 z dnia 29 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 439-PR.119/2012 z dnia 29 marca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 442-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 443-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 444-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 445-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 446-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 447-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 448-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 449-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 450-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 451-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 434-Pr.117/2012 z dnia 16 marca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 452-PR.120/2012 z dnia 06 kwietnia 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 455-Pr.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 458-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 459-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 460-PR.122/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.
   minus Zarządzenie nr 461-PR.123/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 453-PR.121/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 479-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 486-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 487-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 489-PR.127/2012 z dnia 08 maja 2012r.
   minus Zarządzenie NR 495-Pr.128/2012 z dnia 11 maja 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 496-PR.129/2012 z dnia 16 maja 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 499-PR.130/2012 z dnia 21 maja 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 511-PR.133/2012 z dnia 30 maja 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 515-PR.134/2012 z dnia 01 czerwca 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 514-PR.134/2012 z dnia 01 czerwca 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 518-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 519-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE Nr 520-Pr.135/2012 z dnia 6 czewca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 524-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 525-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE Nr 526-PR.135/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 527-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 528-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 529-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 530-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 531-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 532-PR.135/2012 z dnia 06 czerwca 2012r.
   minus Zarządzenie nr 534-PR.137/2012 z dn. 12 czerwca 2012 r.
   minus Zarządzenie. Nr 536-Pr.139.2012 z dnia 2012-06-21
   minus ZARZĄDZENIE NR 462-PR.124/2012 z dnia 24 kwietnia 2012
   minus ZARZĄDZENIE NR 544-PR.140/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 545-PR.140/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 546-PR.140/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 549-PR.140/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 568-Pr.143/2012 z dn. 10 lipca 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 569-Pr.143/2012 z dn. 10 lipca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE Nr 570-PR.143/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE Nr 571-PR.143/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.
   minus zarzadzenie Burmistrza Nr587-Pr.146.2012 z dnia 31 lipca
   minus Zarządzenie Burmistrza Nr 592-PR.147.2012 z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
   minus ZARZĄDZENIE NR 606-PR.152/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 607-PR.152/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 608-PR.152/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 614-PR.155/2012 z dnia 3 września 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 618-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 625-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 626-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 627-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 628-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 629-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 630-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 631-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 632-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 633-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 634-PR.157/2012 z dnia 6 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 645-PR.161/2012 z dnia 19 września 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 656-PR.162/2012 z dnia 24 września 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 660-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 661-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 662-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 663-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 664-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 665-PR.164/2012 z dnia 3 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 672-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 673-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 674-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 675-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 676-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 677-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 678-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 680-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 683-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 684-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 685-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 689-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 690-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 691-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 692-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 694-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 695-PR.166/2012 z dnia 17 października 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 698-PR.167/2012 z dnia 22 października 2012r.
   minus Zarządzenie nr 708-PR.172/2012 Burmistrza Głuchołaz z dnia 05 listopada 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 635-PR.158.2012 z dnia 7 września 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 659-PR.163.2012 z dnia 26 września 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 669-PR.164.2012 z dnia 3 października 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 670-PR.164.2012 z dnia 3 października 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 583-PR.145/2012 z dnia 26 lipca 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 615-PR.156.2012 z dnia 04 września 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 651-PR.162/2012 z dnia 24 września 2012 r.
   minus Zarządzenie nr 652-PR.162/2012 z dnia 24 września 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 712-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 713-PR.173/2012 z dnia 9 listopada 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 721-PR.174/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 722-PR.174/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 723-PR.174/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 724-PR.174/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
   minus Zarządzenie nr 731-PR.177/2012 z dnia 21 listopada 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 728-PR.176/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 727-PR.175/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 726-PR.175/2012 z dnia 19 listopada 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 739-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 740-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
   minus Zarządzenie Nr 741-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 744-PR.180/2012 z dnia 30 listopada 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 745-PR.180/2012 z dnia 30 listopada 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 733-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 768-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012r.
   minus zarządzenie nr 764-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
   minus zarządzenie nr 737-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
   minus zarządzenie nr 738-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
   minus zarządzenie nr 735-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
   minus zarządzenie nr 736-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 771-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 772-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 773-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 775-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 776-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 777-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 766-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012
   minus ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 z dnia 10 grudnia 2012
   minus ZARZĄDZENIE NR 778-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 779-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 781-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 782-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 785-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 786-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 787-PR.183/2012 Burmistrza Głuchołaz z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 788-PR.183/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.
   minus Zarządzenie Nr 790-Pr.184/2012 z dnia 17.12.2012 r.
   minus ZARZĄDZENIE NR 793-PR.186/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2012-12-10 15:10:21 - Zarządzenie Nr 740-PR.178/2012 (66.14 kB)

Nazwa dokumentu: ZÄ…dzenie Nr 740-PR.178/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
Skrócony opis: w sprawie nabycia nieruchomoÅ›ci
Osoba, która wytworzyła informację: Halina Sysak
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Sysak
Osoba, która wprowadzała dane: Halina Sysak
Data wytworzenia informacji: 2012-12-10 15:02:56
Data udostępnienia informacji: 2012-12-10 15:02:56
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-10 15:18:34

Wersja do wydruku...

corner   corner