logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
minus Miejsca Pracy
   plus 2005r.
   plus 2006r.
   plus 2007r.
   plus 2008r.
   plus 2009r.
   plus 2010r.
   plus 2011r.
   plus 2012r.
   plus 2013 r.
   plus 2014 rok
   minus 2015
      plus Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna do lat 3 na terenie Gminy Głuchołazy
      plus Nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      plus Nabór na wolne stanowisko pracy informatyka Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach
      plus Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. "Bajka" w Głuchołazach
      plus OPS NABÓR NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR – DZIAŁ FINANSOWO-KADROWY
      plus NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCA KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
      plus Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. "Bajka" w Głuchołazach
      plus Nabór na stanowisko pracy - referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      plus Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dziennych opiekunów
      plus Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
      plus Nabór na stanowisko pracy - referenta w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      plus nabór na referenta w Referacie Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego
      plus Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
      plus Nabór na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach
      plus Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
      plus Nabór na stanowisko pracy - Zastępca Skarbnika Miasta
      plus Nabór na wolne stanowisko pracy - Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach
      plus Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. Public Relations w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
      plus Nabór na wolne stanowisko pracy - referent ds. Public Relations w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
      plus Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury
      minus Nabór na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
         minus Załącznik
      plus Nabór na stanowisko Radcy Prawnego
      plus Nabór stanowisko pracy - referenta w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
   plus 2016r.
   plus 2017r.
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach
48- 340 Głuchołazy, ul. Jana Pawła II 14
poszukuje kandydatów na:

  • kuratora osób częściowo ubezwÅ‚asnowolnionych
  • opiekuna osób caÅ‚kowicie ubezwÅ‚asnowolnionych

OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w GÅ‚uchoÅ‚azach prowadzi staÅ‚y nabór kandydatów na
kuratorów osób częściowo ubezwÅ‚asnowolnionych  i opiekunów osób caÅ‚kowicie ubezwÅ‚asnowolnionych. 
W przypadku, gdy wymagane bÄ™dzie ustanowienie kuratora lub opiekuna, OÅ›rodek przedstawi SÄ…dowi wybranÄ… kandydaturÄ™. Ustanowienie kuratora lub opiekuna nastÄ™puje w drodze postanowienia SÄ…du. 

Uwaga:

Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej lub opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach.

 

I. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Zadania:
• opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwÅ‚asnowolnionej, zabezpieczenie - w miarÄ™ możliwoÅ›ci - jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej 
• doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego
• reprezentowania podopiecznego i zarzÄ…dzania jego majÄ…tkiem - tylko w przypadku i w zakresie okreÅ›lonym postanowieniem sÄ…du opiekuÅ„czego.
Osoba częściowo ubezwÅ‚asnowolniona ma ograniczonÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwÅ‚asnowolnienia caÅ‚kowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usÅ‚ug. Do ważnoÅ›ci czynnoÅ›ci prawnej, przez którÄ… osoba częściowo ubezwÅ‚asnowolniona zaciÄ…ga zobowiÄ…zania lub rozporzÄ…dza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). 
Kurator osoby częściowo ubezwÅ‚asnowolnionej nie jest zobowiÄ…zany do ponoszenia jakichkolwiek nakÅ‚adów i wydatków na rzecz podopiecznego.

II. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Zadania
• ochrona interesów osobistych i majÄ…tkowych osoby nad którÄ… sprawuje opiekÄ™, w szczególnoÅ›ci: 
• dbanie o Å›rodki do życia osoby caÅ‚kowicie ubezwÅ‚asnowolnionej (w razie ich braku powinien dochodzić dla niej odpowiednich Å›wiadczeÅ„)
• sprawowanie  zarzÄ…du nad jej majÄ…tkiem: m.in. poprzez sporzÄ…dzenie inwentarza majÄ…tku osoby ubezwÅ‚asnowolnionej, przedstawienie go sÄ…dowi, a nastÄ™pnie nadzór nad nim
• dbanie o opiekÄ™ lekarskÄ… - tak aby osoba caÅ‚kowicie ubezwÅ‚asnowolnionej nie szkodziÅ‚a sobie i nie stanowiÅ‚a zagrożenia dla innych
• reprezentowanie wobec osób trzecich - zastÄ™powanie osoby bÄ™dÄ…cej pod opiekÄ… w dokonywaniu czynnoÅ›ci prawnych, skÅ‚adaniu oÅ›wiadczeÅ„ woli.
Opiekun osoby caÅ‚kowicie ubezwÅ‚asnowolnionej nie jest zobowiÄ…zany do ponoszenia jakichkolwiek nakÅ‚adów i wydatków na rzecz podopiecznego.
Osoba caÅ‚kowicie ubezwÅ‚asnowolniona jest pozbawiona możliwoÅ›ci dokonywania czynnoÅ›ci prawnych: nie może (przez wÅ‚asne dziaÅ‚anie) stać siÄ™ stronÄ… żadnej umowy; np.: nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia, umowy o dzieÅ‚o czy też umowy o pracÄ™; nie może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy (np. nie może sprzedać lub wynająć mieszkania).Nie może też sporzÄ…dzić samodzielnie testamentu.  Może jedynie zawierać umowy dotyczÄ…ce drobnych, bieżących spraw życia codziennego (np. dokonywanie drobnych zakupów, korzystanie z drobnych usÅ‚ug itd.). Niektórych czynnoÅ›ci prawnych osoba ubezwÅ‚asnowolniona caÅ‚kowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, sÄ… to m.in.: zawarcia małżeÅ„stwa, uznania dziecka, sporzÄ…dzenia lub odwoÅ‚ania testamentu. UbezwÅ‚asnowolnienie caÅ‚kowite nie pociÄ…ga za sobÄ… żadnych ograniczeÅ„ w dziaÅ‚alnoÅ›ci artystycznej, literackiej itp.


III. Wynagrodzenie

Na żądanie kuratora  lub opiekuna SÄ…d opiekuÅ„czy może przyznać  stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono  z dochodów lub majÄ…tku osoby, dla której ustanowiono kuratora  lub opiekuna. JeÅ›li osoba ubezwÅ‚asnowolniona caÅ‚kowicie lub częściowo nie ma odpowiednich dochodów lub majÄ…tku, wynagrodzenie pokrywane jest ze Å›rodków publicznych i wypÅ‚acane przez oÅ›rodek pomocy spoÅ‚ecznej.

IV.  Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwÅ‚asnowolnionej oraz opiekuna osoby caÅ‚kowicie ubezwÅ‚asnowolnionej

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadajÄ…ca peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych  (peÅ‚noletnia, nie ubezwÅ‚asnowolniona oraz korzystajÄ…ca z peÅ‚ni praw publicznych). Od kandydata wymaga siÄ™ nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalajÄ…cego na peÅ‚nienie funkcji opiekuna lub kuratora. Osoba taka nie może być karana.  
 
Ustanowienie kuratora nastÄ™puje postanowieniem sÄ…du opiekuÅ„czego, przed którym skÅ‚ada siÄ™ przyrzeczenie. SÄ…d wydaje tzw. zaÅ›wiadczenie, stanowiÄ…ce dowód uprawnieÅ„ wzglÄ™dem osoby ubezwÅ‚asnowolnionej.

V. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna/ kuratora proszone są o złożenie:
• CV (wraz z oÅ›wiadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji)
• oÅ›wiadczenia o posiadaniu peÅ‚nej zdolnoÅ›ci do czynnoÅ›ci prawnych, korzystaniu z peÅ‚ni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalajÄ…cym na peÅ‚nienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralnoÅ›ci za przestÄ™pstwo popeÅ‚nione umyÅ›lnie, o wyrażeniu zgody na peÅ‚nienie funkcji opiekuna prawnego
w siedzibie OÅ›rodka lub przesÅ‚anie dokumentów  pocztÄ… na adres: OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej,   ul. Jana PawÅ‚a II 14 , 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy   
z dopiskiem: „Kandydat na kuratora/opiekuna".
Rekrutacja ma charakter ciÄ…gÅ‚y. Informujemy, że skontaktujemy siÄ™ tylko  z wybranymi kandydatami.

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Głuchołazach

mgr Katarzyna Łojko

Nazwa dokumentu: NabÃłr na kuratorÃłw osÃłb częściowo ubezwÅ‚asnowolnionych oraz opiekunÃłw osÃłb caÅ‚kowicie ubezwÅ‚asnowolnionych
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Łojko
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Łojko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz OleÅ›
Data wytworzenia informacji: 2015-11-17 07:58:55
Data udostępnienia informacji: 2015-11-17 07:58:55
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-17 08:08:41

Wersja do wydruku...

corner   corner