logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
minus Przetargi nieruchomości
   plus Styczeń 2008
   plus Luty 2008
   plus Kwiecień 2008
   plus Czerwiec 2008
   plus Sierpień 2008
   plus Październik 2008
   plus Listopad 2008
   plus Styczeń 2009
   plus Luty 2009
   plus marzec 2009
   plus Kwiecień 2009
   plus Maj 2009
   plus Czerwiec 2009
   plus Lipiec 2009
   plus Sierpień 2009
   plus Wrzesień 2009
   plus Październik 2009
   plus Listopad 2009
   plus Grudzień 2009
   plus Styczeń 2010
   plus Marzec 2010
   plus Kwiecień 2010
   plus Maj 2010
   plus Lipiec 2010
   plus Sierpień 2010r.
   plus Październik 2010
   plus Listopad 2010
   plus Styczeń 2011r.
   plus Marzec 2011r.
   plus Czerwiec 2011r.
   plus Sierpień 2011r.
   plus Październik 2011
   plus Styczeń 2012
   plus Marzec 2012
   plus Maj 2012
   plus Czerwiec 2012
   plus Lipiec 2012
   plus Wrzesień 2012
   plus Październik 2012
   plus Listopad 2012
   plus Grudzień 2012
   plus Marzec 2013
   plus Kwiecień 2013
   plus Czerwiec 2013
   plus Lipiec 2013
   plus Wrzesień 2013
   plus Październik 2013
   plus Grudzień 2013
   plus Styczeń 2014
   plus Marzec 2014
   plus Maj 2014
   minus Czerwiec 2014
      minus I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. gen. Andersa.
      minus I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Głuchołazach przy ul. Damrota.
      minus III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gierałcicach.
      minus III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Sławniowicach.
      minus III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bodzanowie.
      minus I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach przy ul. Aleja Jana Pawła II 1-1a .
      minus I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Biskupowie nr 62
      minus I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Nowym Lesie 112,
      minus I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 1, położonego w Głuchołazach w budynku przy ul. Opolskiej 16 - 18
      minus I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Podlesiu nr 84
      minus I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat pomieszczeń o pow. 24,47 m2 w budynku połiożonym na części działki nr 132/19 w Głuchołazach przy ul. Opolskiej
      minus I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu uzytkowego o pow. 24,47 m2 położonego nz części działki nr 132/19 w Głuchołazach przy ul. Opolskiej z przeznzczeniem na prowadzenie działalnośc
   plus Sierpień 2014
   plus Wrzesień 2014
   plus Październik 2014
   plus Listopad 2014
   plus Grudzień 2014
   plus Luty 2015
   plus Kwiecień 2015
   plus Czerwiec 2015
   plus Lipiec 2015
   plus Sierpień 2015
   plus Wrzesień 2015
   plus Listopad 2015
   plus Grudzień 2015
   plus Styczeń 2016
   plus Luty 2016
   plus Kwiecień 2016
   plus Czerwiec 2016
   plus Sierpień 2016
   plus Październik 2016
   plus Grudzień 2016
   plus Styczeń 2017
   plus Marzec 2017
   plus Kwiecień 2017
   plus Maj 2017
   plus Lipiec 2017
   plus Sierpień 2017
   plus Sierpień 2017
   plus wrzesień
   plus Październik 2017
   plus listopad 2017
   plus Listopad 2017
   plus Grudzień 2017
   plus Luty 2018
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                       Gmina GÅ‚uchoÅ‚azy

                                                                             OGŁASZA  

             I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawÄ™ na okres 3 lat pomieszczeÅ„  o pow. 24,47 m² znajdujÄ…cych siÄ™ w budynku administracyjno-socjalno-szatniowym poÅ‚ożonym na części dziaÅ‚ki nr 132/19 o pow. 2,7960 ha przy ul. Opolskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach objÄ™tej KW nr OP1P/00058152/7, bÄ™dÄ…cym częściÄ… skÅ‚adowÄ… kompleksu rekreacyjnego „Nad BiaÅ‚kÄ…” w GÅ‚uchoÅ‚azach z przeznaczeniem na prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci handlowo-gastronomicznej.

Część dziaÅ‚ki nr 132/19, na której posadowiony jest budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi do wydzierżawienia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta GÅ‚uchoÅ‚azy wchodzi w kompleks terenu o symbolu „15aUS” – tj. tereny o podstawowym przeznaczeniu pod tereny sportu i rekreacji.  

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15,

Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 2.000,00 zł netto rocznie.

Do ceny wyłonionej w drodze przetargu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujÄ… siÄ™ w wolnostojÄ…cym budynku administracyjno-socjalno-szatniowym poÅ‚ożonym na części dziaÅ‚ki nr 132/19 o pow. 2,7960 ha przy ul. Opolskiej w GÅ‚uchoÅ‚azach objÄ™tej KW nr OP1P/00058152/7, bÄ™dÄ…cym częściÄ… skÅ‚adowÄ… kompleksu rekreacyjnego „Nad BiaÅ‚kÄ…” w GÅ‚uchoÅ‚azach. BryÅ‚a budynku oparta jest na rzucie w ksztaÅ‚cie litery L. W skrzydle poprzecznym budynku mieÅ›ci siÄ™ zespóÅ‚ gastronomiczny skÅ‚adajÄ…cy siÄ™ z podgrzewalni wraz z ze zmywalniÄ… oraz magazynu i WC. Powierzchnia pomieszczeÅ„ przeznaczonych do wydzierżawienia wynosi 24,47m². Wyżej wymienione pomieszczenia przeznaczone sÄ… na prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci o charakterze handlowo-gastronomicznym.

Wszelkie koszty zwiÄ…zane z utrzymaniem i eksploatacjÄ… nieruchomoÅ›ci, ponosić bÄ™dzie dzierżawca. 

             Dzierżawca bÄ™dzie zobowiÄ…zany do odbioru pomieszczeÅ„ zespoÅ‚u gastronomicznego przez PowiatowÄ… StacjÄ™ Sanitarno-EpidemiologicznÄ… w Nysie.

DziaÅ‚y III i IV ksiÄ™gi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomoÅ›ci nie zawierajÄ… żadnych wpisów.

Pisemne oferty w zamkniÄ™tych kopertach z napisem ”I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawÄ™ na okres 3 lat pomieszczeÅ„ o pow. 24,47 m² w budynku poÅ‚ożonym na części dziaÅ‚ki nr dz. 132/19 w  GÅ‚uchoÅ‚azach przy ul. Opolskiej z przeznaczeniem na prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci handlowo-gastronomicznej” należy skÅ‚adać do dnia 20 czerwca 2014 r. do godz. 14:00  w sekretariacie UrzÄ™du  Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach.

Warunkiem przystÄ…pienia do przetargu jest dokonanie wpÅ‚aty wadium  w wysokoÅ›ci 400,00 zÅ‚ na konto UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach prowadzone przez Bank Zachodni WBK SA O/GÅ‚uchoÅ‚azy Nr 29-1090-2167-0000-0005-6200-0051.      

Wadium wpÅ‚acone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny rocznego czynszu. PozostaÅ‚ym uczestnikom przetargu, wadium zwraca siÄ™ nie później niż przed upÅ‚ywem 3 dni, od daty przetargu.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datÄ™ sporzÄ…dzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. oferowanÄ… cenÄ™;
  5. kopiÄ™ dowodu wniesienia wadium.

Należność ustalona w przetargu, winna zostać wniesiona najpóźniej do 14 dni od zawarcia umowy. W razie uchylenia siÄ™ dzierżawcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie bÄ™dzie podlegać zwrotowi.

            Od dnia zawarcia umowy, dzierżawca zobowiÄ…zany bÄ™dzie do ponoszenia opÅ‚at dodatkowych m.in. należnego podatku, naliczonego zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa.

Uczestnicy przetargu winni:

-  legitymować siÄ™ dowodami osobistymi,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajÄ…cych osobowoÅ›ci prawnej, a podlegajÄ…cym wpisom do rejestrów – przedÅ‚ożyć aktualny wypis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, stosowne peÅ‚nomocnictwo (ewentualnie zgodÄ™ organów statutowych na dzierżawÄ™ przedmiotowej nieruchomoÅ›ci), dowód osobisty osoby reprezentujÄ…cej podmiot.

Gmina Głuchołazy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

OgÅ‚oszenie podlega podaniu do publicznej wiadomoÅ›ci poprzez m.in. wywieszenie na tablicy ogÅ‚oszeÅ„  w UrzÄ™dzie Miejskim w GÅ‚uchoÅ‚azach oraz na stronie internetowej UrzÄ™du.

SzczegóÅ‚owych informacji udziela WydziaÅ‚ Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury (parter, pok. nr 4, tel. (077) 40 92 112.

 

 

 

                                                               

            

 

Nazwa dokumentu: I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat pomieszczeń o pow. 24,47 m2 w budynku połiożonym na części działki nr 132/19 w Głuchołazach przy ul. Opolskiej
Skrócony opis: I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawÄ™ na okres 3 lat pomieszczeÅ„ o pow. 24,47 m2 znajdujÄ…cych siÄ™ w budynku administracyjno-socjalno-szatniowym poÅ‚ożonym na części dziaÅ‚ki nr 132/19
Osoba, która wytworzyła informację: ZdzisÅ‚aw Stelmaszek
Osoba, która odpowiada za treść: ZdzisÅ‚aw Stelmaszek
Osoba, która wprowadzała dane: ZdzisÅ‚aw Stelmaszek
Data wytworzenia informacji: 2014-05-12 15:04:16
Data udostępnienia informacji: 2014-05-12 15:04:16
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-12 15:27:43

Wersja do wydruku...

corner   corner