logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
minus 2016
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi pod nazwą "Usługi wyceny nieruchomości"
   minus Sondaż rynku dot. urządzeń siłowni na świeżym powietrzu
   minus Sondaż rynku dot. wiaty rekreacyjnej
   minus Sondaż rynku dot. opracowania dokumentacji projektowej
   minus Zapytanie ofertowe dot. wykonania okresowych przeglądów dróg gminnych oraz obiektów mostowych.
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy
   minus Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy - nr ZP.271.2.4.2016.JS
   minus Zapytanie ofertowe dot. Wykonania oświetlenia ulicznego ul. gen. Maczka w Głuchołazach.
   minus Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego w ramach zadania : Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki
   minus Zapytanie ofertowe dotyczące telefonii stacjonarnej Nr OA.2634.7.2016.AS
   minus Opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatów dla uczniów i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie bud. nr 65b wraz z infrastrukturą towarzyszącą
   minus Zapytanie o cenę dot. zakupu wiat przystankowych wraz z dostawą i montażem.
   minus Zapytanie ofertowe na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy w roku 2016
   minus Zapytanie ofertowe : Swiadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy
   minus Opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie bud. nr 65b wraz z infrastrukturą towarzyszącą
   minus Zapytanie ofertowe : Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach
   minus Opracowanie dokumentacji projektowej toalety w PSP Nowy Świętów
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej Głuchołazy-Pokrzywna
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy- KURSY DODATKOWE
   minus Zapytanie ofertowe: Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach, nr zamówienia: ZP.271.2.10.2016.JS
   minus „Remont pomieszczeń biurowych III piętra budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ”
   minus Zapytanie ofertowe na "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kompleksu obiektów: dzienny dom pobytu, mieszkania chronione, środowiskowy dom samopomocy, drogi dojazdowe wraz z parkingami
   minus Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski Świętów i Wilamowice Nyskie
   minus Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skateparku w m. Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski Świętów i Wilamowice Nyskie
   minus Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę przezroczystych urn wyborczych
   minus Zapytanie ofertowe pn. Budowa części oświetlenia ulicznego przy ul. Makuszyńskiego w Głuchołazach"
   minus Remont dróg gminnych w Sławniowicach (dz. nr 321) i Pokrzywnej (dz. nr 72/1)
   minus Zapytanie ofertowe - "Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy"
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE - rozbiórka budynków gminnych na terenie miasta Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe - Budowa niecki i obelisku fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach
   minus Zapytanie ofertowe: Remont dróg gminnych w Sławniowicach (dz. nr 321) i Pokrzywnej (dz. nr 72/1).
   minus Zapytanie ofertowe pn. "Budowa części oświetlenia ulicznego od słupa 5/0 do 12/0 w miejscowości Jarnołtówek na działkach nr: 60/2, 506/2"
   minus zapytanie ofertowe: "Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy"
   minus Zapytanie ofertowe: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe: Usługa na przełożenie trylinki na ul. Wieniawskiego w Głuchołazach (część dz. nr 1929/7)
   minus Zapytanie ofertowe: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe: Usługa na przełożenie trylinki na ul. Wieniawskiego w Głuchołazach (część dz. nr 1929/7)
   minus Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905
   minus Zapytanie ofertowe ZP.271.2.23.2016.JS na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy”.
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Głuchołazy w zakresie punktów będących własnością gminy G
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania: „Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sucha Kamienica (dz. nr 159/1), Stary Las (dz. nr 401/5), Polski Świętów (dz. nr 317/4)
   minus Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.24.2016.JS na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905,
   minus Opracowanie programu funcjonalno - uzytkowego dla zadania pn "Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Głuchołazy"
   minus Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w Głuchołazach, ul. Skłodowskiej 7, dz. nr 447” ZP.271.2.26.2016.JS
   minus Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w Głuchołazach, ul. Skłodowskiej 7, dz. nr 447” ZP.271.2.27.2016.JS
   minus Remont pomieszczeń sanitarnych w ośrodku pomocy społecznej w Głuchołazach
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE - rozbiórka budynku po byłej świetlicy na terenie położonym w miejscowości Stary Las 55 - etap I
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie zamówienia dodatkowego nr ZP.271.2.28.2016.JS dla zadania pod nazwą: „Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Remont płyty mostu w Gierałcicach wraz z zabezpieczeniem przyczółków
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie zamówienia dodatkowego nr ZP.271.2.29.2016.JS dla zadania pod nazwą: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gmin
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie ZarzÄ…dzenia NR 1364-Pr.310/2014 Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia  Regulaminu postÄ™powania o udzielenie zamówienia publicznego przez GminÄ™ GÅ‚uchoÅ‚azy oraz dokonywania wydatków publicznych nie objÄ™tych przepisami Ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych w UrzÄ™dzie Miejskim w GÅ‚uchoÅ‚azach zmienionym ZarzÄ…dzeniem Nr 1620-Pr.376/2014 z 04.11.2014 oraz Nr 514-Pr.112.16 z 11.02.2016r. w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieÅ„ publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zwracam siÄ™ z proÅ›bÄ… o przedstawienie oferty cenowej na realizacjÄ™ usÅ‚ugi telefonii stacjonarnej na rzecz Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy.

ZAMAWIAJÄ„CY:

Gmina Głuchołazy z siedzibą ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

REGON         531412792      NIP     753-23-82-690

Telefon           774092100      fax       774092101

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usÅ‚ugi telefonii stacjonarnej Å›wiadczonej drogÄ… kablowÄ… na rzecz Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy dla n/w numerów:

Nr telefonu/ Operator

Nazwa Wydziału

Lokalizacja

UWAGI

774092100/

 DID SP.zo.o.

UrzÄ…d Miejski

48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15

4 ISDN - 100 DDI

Numery wpięte do Centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

 

774092120/

 DID SP.zo.o

UrzÄ…d Miejski

48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15

774092150/

DID SP.zo.o

UrzÄ…d Miejski

48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15

774092170/

DID SP.zo.o

UrzÄ…d Miejski

48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15

774092430/

 DID SP.zo.o

UrzÄ…d Miejski Referat ds. ObsÅ‚ugi Finansowej Placówek OÅ›wiatowo-Wychowawczych

48-340 Głuchołazy Al. J. Pawła II 24

ISDN – 4 MSN

Końcowy NT

774391453/

DID SP.zo.o

Centrum Informacji Turystycznej

48-340 Głuchołazy Plac Basztowy 4a

Numer końcowy POTS

774391508/

 DID SP.zo.o

Żłobek Miejski

48-340 Głuchołazy AL. J. Pawła II 24

Osobna faktura

Numer końcowy POTS

774391824/

 DID SP.zo.o

Urząd Miejski Wydział Oświaty

48-340 Głuchołazy Boh.Warszawy 10

Numer końcowy POTS

774393639/

DID SP.zo.o

Urząd Miejski w Głuchołazach Straż Miejska

48-340 Głuchołazy Plac Basztowy 8a

Numer końcowy POTS

774394360/

DID SP.zo.o

UrzÄ…d Miejski Centrum Informacji Turystycznej Fax

48-340 Głuchołazy Plac Basztowy 4a

Numer końcowy POTS

774394552/

DID SP.zo.o

UrzÄ…d Miejski Referat ds. ObsÅ‚ugi Finansowej Placówek OÅ›wiatowo-Wychowawczych FAX

48-340 Głuchołazy Al. J. Pawła II 24

Numer końcowy POTS

774396086/

DID Sp.zo.o.

UrzÄ…d Miejski Biuro Strefy PÅ‚atnego Parkowania

48-340 Głuchołazy Plac Basztowy 5/2u

Numer końcowy POTS

Do niniejszego zapytania ofertowego dołączono orientacyjny wykaz wykonanych połączeń za ostatnie 12 miesięcy (od 03.2015r. do 02.2016r.) . Wykaz ten stanowi załącznik Nr 5.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin świadczenia przedmiotowych usług obowiązywać będzie w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

ZamawiajÄ…cy zastrzega jednak, że w celu utrzymania Å‚Ä…cznoÅ›ci i zapewnienia ciÄ…gÅ‚oÅ›ci dostÄ™pu do usÅ‚ug telekomunikacyjnych Å›wiadczenie tych usÅ‚ug przez WykonawcÄ™ rozpocznie siÄ™ w dniu rozwiÄ…zania przez ZamawiajÄ…cego umowy zawartej z dotychczasowym WykonawcÄ… (DID Sp.zo.o. – 16.07.2016r.), a zakoÅ„czy w momencie przejÄ™cia przez operatora wybranego na kolejny okres. W przypadku przekroczenia terminu koÅ„cowego, Wykonawca powinien Å›wiadczyć te usÅ‚ugi na warunkach analogicznych do okreÅ›lonych w niniejszym postÄ™powaniu poprzez sporzÄ…dzenie aneksu do umowy do czasu rozstrzygniÄ™cia nowego postÄ™powania. PÅ‚atnoÅ›ci dokonywane bÄ™dÄ… jedynie za faktycznie wykonanÄ… – Å›wiadczonÄ… usÅ‚ugÄ™ telekomunikacyjnÄ….

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy:

 1. Wykonawca zobowiÄ…zuje siÄ™ do przedstawienia wszystkich kosztów zwiÄ…zanych z ofertÄ…, również ponoszonych przez ZamawiajÄ…cego na rzecz podmiotów trzecich (np. przejÄ™cie obecnie posiadanej numeracji). OpÅ‚aty te powinny znaleźć siÄ™ w pozycji pozostaÅ‚e opÅ‚aty „OpÅ‚aty jednorazowe i pozostaÅ‚e” w zaÅ‚Ä…czniku nr 1 – Formularzu ofertowym, jeÅ›li bÄ™dÄ… wystÄ™powaÅ‚y.
 2. W przypadku udzielenia przez WykonawcÄ™ pakietów minut wliczonych w wartość opÅ‚aty abonamentowej Wykonawca zobowiÄ…zany jest do zÅ‚ożenia informacji o wielkoÅ›ci takich pakietów i sposobie ich rozliczania (Å‚Ä…cznie czy oddzielnie dla każdego numeru).
 3. Wykonawca powinien sporzÄ…dzić ofertÄ™ na wymaganym Formularzu ofertowym- zaÅ‚Ä…cznik nr 1 w sposób czytelny i zrozumiaÅ‚y. Oferta winna zawierać nazwÄ™ i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do wystÄ™powania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczÄ…tkÄ… imiennÄ….
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualne zaÅ›wiadczenie o wpisie do rejestru przedsiÄ™biorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa UrzÄ™du Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z póżn. zm.) w zakresie uprawniajÄ…cym do wykonywania przedmiotu zamówienia.
 6. Wykaz co najmniej 2 usÅ‚ug zrealizowanych, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z przedmiotem niniejszego zamówienia waz z zaÅ‚Ä…czonymi dokumentami potwierdzajÄ…cymi, że usÅ‚ugi te zostaÅ‚y należycie wykonane – zgodnie z treÅ›ciÄ… ZaÅ‚Ä…cznika Nr 2
 7. W celu potwierdzenia , że oferowane usÅ‚ugi odpowiadajÄ… wymaganiom dotyczÄ…cym przedmiotu zamówienia okreÅ›lonym przez ZamawiajÄ…cego, Wykonawca zobowiÄ…zany jest doÅ‚Ä…czyć do oferty:
  1.  Regulamin Åšwiadczenia UsÅ‚ug Telekomunikacyjnych przez WykonawcÄ™, który szczegóÅ‚owo okreÅ›li zakres i warunki wykonywania przez WykonawcÄ™ publicznie dostÄ™pnych usÅ‚ug telekomunikacyjnych,
  2. Aktualny Cennik usług telekomunikacyjnych Wykonawcy obowiązujący na usługi niewymienione w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).
  3. Ww. dokumenty stanowić będą załączniki do umowy.
 1. Zaakceptowanie warunków umowy zawartych w projektach umowy - ZaÅ‚Ä…cznik nr. 3 i 4.  ZaÅ‚Ä…czniki te winne być czytelnie podpisane lub opatrzone pieczÄ™ciÄ… imiennÄ… osoby uprawnionej lub upoważnionej do podpisu.
 2. Oferta wraz z dokumentami wchodzÄ…cymi w skÅ‚ad oferty muszÄ… być podpisane przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów zaÅ‚Ä…czonych do oferty przez peÅ‚nomocnika, Wykonawca ma obowiÄ…zek doÅ‚Ä…czyć do oferty oryginaÅ‚ udzielonego peÅ‚nomocnictwa lub kopiÄ™ poÅ›wiadczonÄ… notarialnie za zgodność z oryginaÅ‚em stosownego peÅ‚nomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
 3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

OPIS KRYTERIÓW, którymi ZamawiajÄ…cy bÄ™dzie siÄ™ kierowaÅ‚ przy wyborze oferty:

Pod kryterium wyboru poddawane bÄ™dÄ… tylko oferty kompletne, tzn. zawierajÄ…ce cenÄ™ oraz speÅ‚niajÄ…ce wymagania w zakresie wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci przedmiotowej i przedmiotu zamówienia.

Przy wyborze oferty ZamawiajÄ…cy bÄ™dzie siÄ™ kierowaÅ‚ kryterium: Cena brutto – 100%.

Każdej rozpatrywanej ofercie przyznawane bÄ™dÄ… punkty za cenÄ™ oferty wg poniższego wzoru ( z dokÅ‚adnoÅ›ciÄ… do dwóch miejsc po przecinku):

X=(Cmin/C)x100

Gdzie:

X      - ilość punktów obliczona dla badanej oferty,

Cmin   - najniższa cena brutto oferty, spoÅ›ród ofert nie podlegajÄ…cych odrzuceniu,

C      - cena brutto badanej oferty.

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Oferty należy zÅ‚ożyć do dnia 10.06.2016r. do godziny 14.00 w Sekretariacie UrzÄ™du Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach przy ul. Rynek 15 w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać: NazwÄ™ i adres Wykonawcy oraz „Oferta dot. wyboru dostawcy usÅ‚ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy”. Oferta zÅ‚ożona po wskazanym terminie zostanie zwrócona nie otwarta na adres Wykonawcy.
 2. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed ostatecznym terminem składania ofert.
 3. OsobÄ… uprawnionÄ… do kontaktów jest:

Pani Agata Setlak – podinspektor Wydz. Organizacyjno-Administracyjnym  tut. UrzÄ™du tel. 774092136, e-mail: a.setlak@glucholazy.pl

Ponadto ZamawiajÄ…cy informuje, że Wykonawcy wyÅ‚onionemu w wyniku niniejszego postÄ™powania przewiduje siÄ™ możliwość udzielenia zamówienia uzupeÅ‚niajÄ…cego w postaci obsÅ‚ugi ruchu wychodzÄ…cego z nowych lokalizacji, przyÅ‚Ä…czonych w trakcie obowiÄ…zywania podpisanej z wyÅ‚onionym WykonawcÄ… umowy. Zastrzega sobie również możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi oferentami/wykonawcami, którzy zÅ‚ożyli oferty zawierajÄ…ce cenÄ™ oraz speÅ‚niajÄ… wymagania w zakresie wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci przedmiotowej i przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informuję, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym
i jakoÅ›ciowym, nie stanowi ono zapytania ofertowego wynikajÄ…cego z ustawy Prawo ZamówieÅ„ Publicznych. ZÅ‚ożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy roszczenia wzglÄ™dem ZamawiajÄ…cego o zawarcie umowy. ZamawiajÄ…cy zastrzega sobie prawo wyboru oferty i dokonywania jej realizacji z wybranym WykonawcÄ….

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

ZaÅ‚Ä…cznik Nr 1 – Formularz ofertowy

ZaÅ‚Ä…cznik Nr 2 – Wykaz wykonanych-wykonywanych usÅ‚ug

ZaÅ‚Ä…cznik Nr 3 – Projekt umowy na numery Gminy GÅ‚uchoÅ‚azy - UrzÄ…d.

ZaÅ‚Ä…cznik Nr 4 – Projekt umowy na numer Żłobka Miejskiego w GÅ‚uchoÅ‚azach.

ZaÅ‚Ä…cznik Nr 5 – Orientacyjny wykaz poÅ‚Ä…czeÅ„ za okres 03.2015r. do 02.2016r.

Załączniki do pobrania: 2016-05-20 11:37:05 - 1. Formularz ofertowy (45.50 kB)
2016-05-20 11:38:40 - 2. Wykaz wykonywanych dostaw usług (34.00 kB)
2016-05-20 11:40:46 - 3. Projekt umowy (117.14 kB)
2016-05-20 11:44:30 - 4. Projekt umowy Żłobek (93.11 kB)
2016-05-20 11:50:18 - 5. Wykaz połączeń z 12 miesięcy (71.57 kB)
2016-06-02 13:18:44 - 2016-06-01 Odpowiedzi na zapytania (104.39 kB)

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe dotyczÄ…ce telefonii stacjonarnej Nr OA.2634.7.2016.AS
Osoba, która wytworzyła informację: Agata Setlak
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Setlak
Osoba, która wprowadzała dane: PaweÅ‚ BÄ™dzmirowski
Data wytworzenia informacji: 2016-05-20 11:33:13
Data udostępnienia informacji: 2016-05-20 11:33:13
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-02 13:19:46

Wersja do wydruku...

corner   corner