logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
minus 2016
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi pod nazwą "Usługi wyceny nieruchomości"
   minus Sondaż rynku dot. urządzeń siłowni na świeżym powietrzu
   minus Sondaż rynku dot. wiaty rekreacyjnej
   minus Sondaż rynku dot. opracowania dokumentacji projektowej
   minus Zapytanie ofertowe dot. wykonania okresowych przeglądów dróg gminnych oraz obiektów mostowych.
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy
   minus Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Głuchołazy - nr ZP.271.2.4.2016.JS
   minus Zapytanie ofertowe dot. Wykonania oświetlenia ulicznego ul. gen. Maczka w Głuchołazach.
   minus Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego w ramach zadania : Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki
   minus Zapytanie ofertowe dotyczące telefonii stacjonarnej Nr OA.2634.7.2016.AS
   minus Opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatów dla uczniów i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie bud. nr 65b wraz z infrastrukturą towarzyszącą
   minus Zapytanie o cenę dot. zakupu wiat przystankowych wraz z dostawą i montażem.
   minus Zapytanie ofertowe na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy w roku 2016
   minus Zapytanie ofertowe : Swiadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy
   minus Opracowanie dokumentacji projektowej sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie bud. nr 65b wraz z infrastrukturą towarzyszącą
   minus Zapytanie ofertowe : Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach
   minus Opracowanie dokumentacji projektowej toalety w PSP Nowy Świętów
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej Głuchołazy-Pokrzywna
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy- KURSY DODATKOWE
   minus Zapytanie ofertowe: Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach, nr zamówienia: ZP.271.2.10.2016.JS
   minus „Remont pomieszczeń biurowych III piętra budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ”
   minus Zapytanie ofertowe na "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kompleksu obiektów: dzienny dom pobytu, mieszkania chronione, środowiskowy dom samopomocy, drogi dojazdowe wraz z parkingami
   minus Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski Świętów i Wilamowice Nyskie
   minus Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skateparku w m. Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe : Budowa wiat rekreacyjnych w m. Sucha Kamienica,Stary Las, Polski Świętów i Wilamowice Nyskie
   minus Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę przezroczystych urn wyborczych
   minus Zapytanie ofertowe pn. Budowa części oświetlenia ulicznego przy ul. Makuszyńskiego w Głuchołazach"
   minus Remont dróg gminnych w Sławniowicach (dz. nr 321) i Pokrzywnej (dz. nr 72/1)
   minus Zapytanie ofertowe - "Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy"
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE - rozbiórka budynków gminnych na terenie miasta Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe - Budowa niecki i obelisku fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach
   minus Zapytanie ofertowe: Remont dróg gminnych w Sławniowicach (dz. nr 321) i Pokrzywnej (dz. nr 72/1).
   minus Zapytanie ofertowe pn. "Budowa części oświetlenia ulicznego od słupa 5/0 do 12/0 w miejscowości Jarnołtówek na działkach nr: 60/2, 506/2"
   minus zapytanie ofertowe: "Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy"
   minus Zapytanie ofertowe: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe: Usługa na przełożenie trylinki na ul. Wieniawskiego w Głuchołazach (część dz. nr 1929/7)
   minus Zapytanie ofertowe: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe: Usługa na przełożenie trylinki na ul. Wieniawskiego w Głuchołazach (część dz. nr 1929/7)
   minus Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905
   minus Zapytanie ofertowe ZP.271.2.23.2016.JS na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla Rewitalizacji dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy”.
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Głuchołazy w zakresie punktów będących własnością gminy G
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania: „Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sucha Kamienica (dz. nr 159/1), Stary Las (dz. nr 401/5), Polski Świętów (dz. nr 317/4)
   minus Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.24.2016.JS na wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy ul. Al. Jana Pawła II 14 dz.nr 1905,
   minus Opracowanie programu funcjonalno - uzytkowego dla zadania pn "Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Głuchołazy"
   minus Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w Głuchołazach, ul. Skłodowskiej 7, dz. nr 447” ZP.271.2.26.2016.JS
   minus Zapytanie ofertowe na roboty budowlane: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w Głuchołazach, ul. Skłodowskiej 7, dz. nr 447” ZP.271.2.27.2016.JS
   minus Remont pomieszczeń sanitarnych w ośrodku pomocy społecznej w Głuchołazach
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE - rozbiórka budynku po byłej świetlicy na terenie położonym w miejscowości Stary Las 55 - etap I
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie zamówienia dodatkowego nr ZP.271.2.28.2016.JS dla zadania pod nazwą: „Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Remont płyty mostu w Gierałcicach wraz z zabezpieczeniem przyczółków
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie zamówienia dodatkowego nr ZP.271.2.29.2016.JS dla zadania pod nazwą: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gmin
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
plus 2017
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nr OA.502.2.2016.MW                                                                             GÅ‚uchoÅ‚azy, dnia 7 wrzeÅ›nia 2016r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4  ust.8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówieÅ„ publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164 z późn. zm.)  w zwiÄ…zku z ZarzÄ…dzeniem Nr 1364-PR.310/2014 Burmistrza  GÅ‚uchoÅ‚az z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postÄ™powania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminne GÅ‚uchoÅ‚azy oraz dokonywania wydatków publicznych nie objÄ™tych przepisami ustawy Prawo zamówieÅ„  publicznych w UrzÄ™dzie Miejskim w GÅ‚uchoÅ‚azach zmienionego ZarzÄ…dzeniem Nr 514-PR.112.2016 Burmistrza GÅ‚uchoÅ‚az z dnia 11 lutego 2016r. zapraszamy Wykonawców do zÅ‚ożenia oferty cenowej na:

 

WYKONANIE I DOSTAWÄś PRZEZROCZYSTYCH URN WYBORCZYCH

 

1. DANE ZAMAWIAJÄ„CEGO:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

NIP 753-23-82-690

tel. 774092100

fax 774092101

www.glucholazy.pl

e-mail umig@glucholazy.pl

 

2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa do siedziby ZamawiajÄ…cego 31 sztuk urn wyborczych, wykonanych zgodnie ze wzorami okreÅ›lonymi w uchwale PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych ( M. P. z 2016r. poz. 312) z uwzglÄ™dnieniem uchwaÅ‚y PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniajÄ…cej uchwaÅ‚Ä™ w sprawie wzorów urn wyborczych ( M. P. z 2016r. poz. 398).

3. SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  • urna wyborcza dla obwodu gÅ‚osowania powyżej 750 wyborców (zaÅ‚Ä…cznik nr 2 do uchwaÅ‚y PKW z dnia 21 marca 2016r.) - 8 szt.
  • urna wyborcza dla obwodu gÅ‚osowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal dostosowany jest do potrzeb wyborców niepeÅ‚nosprawnych (zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do uchwaÅ‚y PKW z dnia 21 marca 2016r.) - 12 szt.
  • urna wyborcza dla obwodu gÅ‚osowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepeÅ‚nosprawnych   (zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do uchwaÅ‚y PKW z dnia 21 marca 2016r.) - 6 szt.
  • urna pomocnicza (przenoÅ›nych dla obwodu gÅ‚osowania  w zakÅ‚adzie opieki zdrowotnej i w domu pomocy spoÅ‚ecznej, zaÅ‚Ä…cznik nr 4 do uchwaÅ‚y PKW z dnia 21 marca 2016r.) – 5 szt.

Podczas wykonania urny ZamawiajÄ…cy wymaga:

1.Stosowania uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które caÅ‚Ä… powierzchniÄ… przylegajÄ… do boków urny.

2.ZagiÄ™cia górnych krawÄ™dzi boków do jej wnÄ™trza, w celu usztywnienia konstrukcji urny.

3.Uchwyty muszÄ… być przymocowane do krótszych boków urny tak aby zabezpieczaÅ‚y bezpieczny transport obciążonej urny.

4.Dostarczenia  na wskazany przez ZamawiajÄ…cego adres urn już zÅ‚ożonych ( w jednym kawaÅ‚ku).

5.Wykonanie zagiÄ™tych do wnÄ™trza urny krawÄ™dzi otworu wrzutowego (”koÅ‚nierza”), co usztywni konstrukcjÄ™ wieka urny oraz uÅ‚atwi wyborcom wrzucanie kart do gÅ‚osowania
( po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm)

6.Zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:

  • mechanizmów odciÄ…ganych ( bez możliwoÅ›ci ich caÅ‚kowitego wyjÄ™cia) zamiast zakrÄ™canych, pod warunkiem umieszczenia w Å›cianach bocznych i w wieku urny otworów umożliwiajÄ…cych zaÅ‚ożenie plomby plastikowej lub metalowej;
  • Å›rub wkrÄ™canych ( bez możliwoÅ›ci caÅ‚kowitego wykrÄ™cenia ) w nitonakrÄ™tki zamocowane w Å›cianach bocznych urny. Wykonawca winien wziąć pod uwagÄ™, że liczba nitów sÅ‚użących do Å‚Ä…czenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykÅ‚adowa, urna może być poÅ‚Ä…czona wiÄ™kszÄ… iloÅ›ciÄ… nitów. Urna ma być wykonana w taki sposób, aby byÅ‚a trwaÅ‚a.

7.Zastosowania podkładek filcowych, tak by nie spowodowały zwiększenia wysokości urny.

8.Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty projekt urny wyborczej z opisem technicznym wykonania i oświadczeniem, iż projekt zgodny jest z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej oraz wymaganiami podanymi w zapytaniu ofertowym.

9.ZamawiajÄ…cy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na dostarczone urny wyborcze na  60 miesiÄ™cy.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 21 października 2016 r.

5. OKRES ZWIÄ„ZANIA Z OFERTÄ„:  30 dni od dnia 21.09.2016r.

6. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 100% - CENA.

1.ZamawiajÄ…cy informuje, że zaproponowane ceny bÄ™dÄ… porównane z cenami pozostaÅ‚ych oferentów. Od decyzji ZamawiajÄ…cego nie przysÅ‚ugujÄ… Å›rodki odwoÅ‚awcze. Zapytanie ofertowe ma wyÅ‚Ä…cznie charakter sondażu rynku pod kÄ…tem wyboru oferty najkorzystniejszej pod wzglÄ™dem cenowym i nie podlega rygorom ustawy PZP. ZÅ‚ożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia wzglÄ™dem ZamawiajÄ…cego o zawarcie umowy. ZamawiajÄ…cy zastrzega sobie prawo wyboru oferty i dokonywania jej realizacji z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszÄ… cenÄ™.

2.W ofercie należy podać ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

3.ZamawiajÄ…cy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postÄ™powania o zamówienie publiczne w formie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

4.ZamawiajÄ…cy zastrzega sobie możliwość dodatkowego zamówienia, ponad wskazane w treÅ›ci zamówienia.

5.ZamawiajÄ…cy zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji zÅ‚ożonych ofert. Negocjacji podlega zarówno cena oferty jak i pozostaÅ‚e parametry zamówienia

7. DOSTAWA:

1.Po rozstrzygniÄ™ciu postÄ™powania ale przed zÅ‚ożeniem zamówienia  Wykonawca jest zobowiÄ…zany  do dostarczenia do siedziby ZamawiajÄ…cego  prototypu urn (osobno dla każdego rodzaju) do akceptacji ZamawiajÄ…cego  w terminie 3 dni  od daty powiadomienia o rozstrzygniÄ™ciu.

2.Wykonawca dostarczy urny  na wÅ‚asny koszt do siedziby ZamawiajÄ…cego.

3.Dostarczone urny muszą być zapakowane w sztywne kartony dopasowane do ich wielkości tak aby zabezpieczały je przed uszkodzeniami podczas transportu i składowania.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. OfertÄ™ należy zÅ‚ożyć w formie pisemnej : pocztÄ… lub osobiÅ›cie na adres UrzÄ…d Miejski w GÅ‚uchoÅ‚azach, ul. Rynek 15, 48-340  GÅ‚uchoÅ‚azy /sekretariat/, z dopiskiem na kopercie „Oferta na wykonanie i dostawÄ™ przezroczystych urn wyborczych” w terminie do dnia 21 wrzeÅ›nia 2016 r. do godz. 1400.

2. Oferty, które wpÅ‚ynÄ… po terminie, nie bÄ™dÄ… brane pod uwagÄ™ ( liczy siÄ™ data wpÅ‚ywu),

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na załączonym formularzu ofertowym; wszelkie skreślenia należy zaparafować; powinna być podpisana przez upoważnioną osobę, w takim przypadku należy dołączyć stosowne upoważnienie opatrzone datą i podpisem osoby wydającej upoważnienie.

4. Wszelkie kopie dokumentów, powinny  być potwierdzone za zgodność z oryginaÅ‚em.

9. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Marzena Wróbel tel.77/4092134

10. ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy.

2. UchwaÅ‚a PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M. P. z 2016 r. poz., 312).

3. UchwaÅ‚a PaÅ„stwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniajÄ…ca uchwaÅ‚Ä™ w sprawie wzorów urn wyborczych (M. P. z 2016 r., poz. 398).

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2016-09-07 14:42:49 - Formularz ofertowy (24.50 kB)

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawÄ™ przezroczystych urn wyborczych
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena WrÃłbel
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena WrÃłbel
Osoba, która wprowadzała dane: Mateusz Meres
Data wytworzenia informacji: 2016-09-07 14:24:07
Data udostępnienia informacji: 2016-09-07 14:24:07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-07 14:44:31

Wersja do wydruku...

corner   corner