logo
Wersja dla niedowidzących
  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
plus Konsultacje Społeczne
 URZĄD MIEJSKI
minus Telefony
minus Regulamin Urzędu
plus Wydziały Urzędu
plus Załatwianie spraw obywateli
plus Unia Eropejska - realizowane projekty
plus Miejsca Pracy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Informacja dla planujących zgromadzenia na terenie Gminy Głuchołazy
minus Rejestry umów
minus Rejestr instytucji kultury
minus Ponowne wykorzystanie
 KONTROLE
plus Zewnętrzne
plus Wewnętrzne
 PRAWO LOKALNE
minus Statut gminy
minus Strategia Gminy
plus Odpady komunalne
plus Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
plus Opłaty lokalne
plus Podatki
plus Dopłaty do paliwa rolniczego
plus Budżet gminy i sprawozdania
plus Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Wybory samorządowe -2006r.
plus Wybory Samorządowe 2010
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe - 2014
plus Wybory Prezydenckie 2015
plus Wybory Sołeckie 2015
plus Wybór ławników na kadencję 2016-2019
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory Parlamentarne 2015
minus Karta prywatyzacji Spółki ECO S.A.
plus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głuchołazach 2017
 Ogłoszenia pozostałe
plus 2005r.
plus 2006r.
plus 2007r.
plus 2008r.
plus 2009r.
plus 2010r.
plus 2011r.
plus 2012r.
plus 2013r.
plus 2015
plus 2014r.
plus 2016
plus 2017r.
plus Budżet Obywatelski 2016
plus Ogłoszenie o głosowaniu
plus Budżet Obywatelski 2017
minus Porady prawne
plus Konkursy ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego
plus Budżet Obywatelski 2018
 Jednostki organizacyjne
minus Spółki
minus Jednostki oświatowe
minus Inne jednostki
 Organizacje pozarządowe
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Nieruchomości
plus Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
plus Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, najmu
plus Przetargi nieruchomości
plus Rokowania na sprzedaż nieruchomości
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
plus 2015
plus 2016
minus Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:Konserwacja cząstkowa-remonty cząstkowe dróg na terenie g. Gł-zy
minus 2017
   minus Przebudowa ul. Targowej w Głuchołazach w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego
   minus ROZEZNANIE CENOWE RYNKU (SONDAŻ RYNKU)
   minus Zapytanie ofertowe pn. "Usługi wyceny nieruchomości"
   minus Zapytanie ofertowe - Usługi wyceny nieruchomości nr ZP.271.2.3.2017.JS
   minus Poprawa oświetlenia w obrębie istniejących przejść dla pieszych w Głuchołazach ul. Kraszewskiego, ul. Sikorskiego, ul. Skłodowskiej
   minus Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Kablowej Linii Oświetlenia Ulicznego – ul. pomiędzy ul. Opolską i ul. Kościuszki oraz ciągu pieszego do rzeki Biała Głuchołaska
   minus Rozeznanie cenowe rynku (sondaż rynku): "Siłownia zewnętrzna w miejscowości Gierałcice - zaprojektowanie i wybudowanie"
   minus Zapytanie ofertowe: "Plac zabaw w miejscowości Gierałcice - zaprojektowanie i wybudowanie"
   minus Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Kablowej Linii Oświetlenia Ulicznego – ul. pomiędzy ul. Opolską i ul. Kościuszki oraz ciągu pieszego do rzeki Biała Głuchołaska
   minus opracowanie PFU na mieszkania chronione
   minus Wykonanie okresowych przeglądów (pięcioletnich) dróg gminnych oraz obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy
   minus Zapytanie ofertowe dot. pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych wraz z obliczeniem iloczynu ruchu
   minus „Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Głuchołazy w zakresie punktów świetlnych będących własnością gminy Głuchołazy”
   minus Zapytanie ofertowe dot. Remontu kaplicy przydrożnej w Gierałcicach
   minus Sprzedaż sanitariatu kontenerowego znajdującego się na parkingu przy ul. Kolonia Jagiellońska
   minus „Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Głuchołazy w zakresie punktów świetlnych będących własnością gminy Głuchołazy” nr ZP.271.2.6.2017
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania; "Konserwacja cząstkowa - remonty cząstkowe dróg na terenie gminy Głuchołazy"
   minus Zapytanie ofertowe dot. Remontu kaplicy przydrożnej w Gierałcicach
   minus INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ:Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy
   minus Remont podłogi w szatni sportowej w Burgrabicach (sondaż rynku)
   minus "Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Głuchołazy w zakresie punktów świetlnych będących własnością Gminy Głuchołazy" - nr ZP.271.2.9.2017.JS
   minus Opracowanie projektu budowlanego na wymianÄ™ kablowej linii oÅ›wietlenia ulicznego w Biskupowie
   minus Zapytanie ofertowe - opracowanie koncepcji architektonicznej budowy krytego basenu przy ul. Moniuszki w Głuchołazach wraz z wykonaniem badań geologicznych gruntu oraz studium wykonalności
   minus Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę oświetlenia w obrębie przejścia dla pieszych: droga wojewódzka nr 411 – dz. nr 1539/2, ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach
   minus "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidenji gruntów dz. nr 682 A.M7 obręb Konradów i nr 486 A.M.2 obręb Jarnołtówek" - nr ZP.271.2.10.2017.JS
   minus Remont podłogi w szatni sportowej w Burgrabicach w pomieszczeniach sędziów i natrysków wraz z wyprowadzeniem rur spustowych poza ściany budynku szatni
   minus Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego dostosowanego do zasilania boiska sportowego w miejscowości Nowy Las
   minus „Demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Głuchołazy w roku 2017” nr ZP.271.2.11.2017.JS
   minus "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidenji gruntów dz. nr 682 A.M7 obręb Konradów i nr 486 A.M.2 obręb Jarnołtówek" - nr ZP.271.2.12.2017.JS
   minus Zapytanie ofertowe: Opracowanie Koncepcji Biznesowej basenu krytego w Głuchołazach
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE Remont drogi gminnej w sołectwie Biskupów (dz. nr 187) i Polski Świętów (dz. nr 400/3) w ramach programu „Odnowa wsi”.
   minus "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka Miejskiego w Głuchołazach" - zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.13.2017. JS
   minus Przebudowa chodnika na dz. 1565/2, 1572 łączącego ul. Powstańców Śląskich z ul. Strzelców Bytomskich
   minus Remont boiska sportowego w miejscowości Bodzanów - zaprojektowanie i wybudowanie
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrogeologi, hydrologi, w sprawie zniszczenia drzew.
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE Remont drogi gminnej w sołectwie Biskupów (dz. nr 187) i Polski Świętów (dz. nr 400/3) w ramach programu „Odnowa wsi”.
   minus wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Papierniczej w Głuchołazach na zapleczu Żłobka Miejskiego”
   minus Remont boiska sportowego w miejscowości Bodzanów - zaprojektowanie i wybudowanie
   minus sondaż rynku 1. modernizacja podłóg w 2 salach lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie 2.usunięcie usterek wykazanych w protokole Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
   minus Sondaż Rynku dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: wykonanie modernizacji zewnętrznych schodów w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów
   minus Sondaż Rynku dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: zadanie nr 1 „wykonanie zadania pn. „modernizacja dachu hali sportowej zlokalizowanej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołaz
   minus Sondaż Rynku dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: wymiana stolarki drzwiowej wraz z modernizacją schodów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach
   minus Sondaż Rynku dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: zadanie nr 1 wymiana stolarki drzwiowej w Publicznym Przedszkolu w Bodzanowie zadanie nr 2 modernizacja chodnika wraz z zabezpieczenie
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrogeologi, hydrologi, w sprawie zniszczenia drzew.
   minus Remont figury św. Jana Nepomucena z elewacji pałacu w Nowym Świętowie
   minus Remont drogi gminnej dz. nr 592, 594, 595 w Nowym Lesie
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia "Remont alejek na cmentarzu komunalnym ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy"
   minus Zapytanie ofertowe usunięcie usterek wykazanych w protokole Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z czynności kontrolno-rozpoznawczych w Szkole w Nowym Świętowie”
   minus Zapytanie ofertowe wykonanie modernizacji zewnętrznych schodów w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów
   minus Zapytanie ofertowe modernizacja chodnika wraz z zabezpieczeniem terenu oraz odwodnieniem
   minus Zapytanie ofertowe modernizacja dachu hali sportowej zlokalizowanej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach
   minus Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na rozbudowę cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego w m. Głuchołazy - nr ZP.271.2.16.2017.JS
   minus Zapytanie ofertowe dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: 1. Budowa przyłącza wodociągowego do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z budową studni fi 600 w trybie „zaprojektuj i wybuduj
   minus „Budowa boiska do koszykówki ulicznej (dz. nr 173/5) – zaprojektowanie i wybudowanie oraz dostawa siatek na dwa piłkochwyty (dz. nr 142/12) w miejscowości Nowy Świętów”
   minus „Budowa boiska do koszykówki ulicznej (dz. nr 173/5) – zaprojektowanie i wybudowanie oraz dostawa siatek na dwa piłkochwyty (dz. nr 142/12) w miejscowości Nowy Świętów”
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin-Jarnołtówek, gm. Głuchołazy"
   minus Wymiana kanalizacji deszczowej o średnicy fi 200 na średnicę fi 500 na odcinku ok. 32,2m w ciągu ul. Karola Miarki w Głuchołazach w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
   minus Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w 587/3, 548/2 w Głuchołazach w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
   minus Remont figury św. Jana Nepomucena z elewacji pałacu w Nowym Świętowie
   minus Przebudowa chodnika na dz. 1930/2, 1930/5 w Głuchołazach
   minus Przebudowa chodnika na dz. 389/1 ul. Chrobrego w Głuchołazach
   minus Remont boiska sportowego w miejscowości Bodzanów – zaprojektowanie i wybudowanie
   minus Zapytanie ofertowe pn. "Rewitalizacja zabytkowej kładki - mostek huśtany w Głuchołazach"
   minus Zapytanie ofertowe na remont elewacji remizy strażackiej w Bodzanowie
   minus Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej zadaszenia trybun stadionu miejskiego w Głuchołazach
   minus Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów przyległych do ul. Magistrackiej w m. Głuchołazy
   plus ZAPYTANIE OFERTOWE
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE
   plus ZAPYTANIE OFERTOWE
   minus Remont drogi gminnej wraz z podwójnym utrwaleniem emulsją i grysami (dz. nr 316/2, 316/1) w Sławniowicach
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE
   minus : „Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy przy ul. Poprzecznej„.
   minus „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w Biskupowie „.
   minus „Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości BODZANÓW„.
   minus „Zaprojektowanie i wybudowanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy, na ul. Leśnej w Głuchołazach oraz zabudowanie 2 szt. opraw oświetleniowych na słupach
   minus : „Zaprojektowanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy, przy ul. Lutosławskiego, Ornowskiego i Nowowiejskiego„.
   minus : „Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy przy ul. Moniuszki„.
   minus „Zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy na placu zabaw przy ul. Paderewskiego dz. nr 1653/42 „.
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pod nazwą: „Utrzymanie zimowe dróg i chodników na terenie Gminy Głuchołazy w sezonie 2017/2018”
   minus Budowa przyłącza do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z budową studni fi 800 w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na nieruchomości (dz. nr 1381/3, 1380, 1373, 1375, 1379/2) w Głuchołazach oraz odpro
   minus Opracowanie podziałów nieruchomości gminnych na terenie Jarnołtówka niezbędnych do wykonania modernizacji dróg gminnych w Jarnołtówku Etap I i II
   minus „Budowa, przebudowa chodników na ulicy Ogińskiego w Głuchołazach – etap I (strona północna do ulicy Parkowej do ulicy Elsnera [włącznie]) wraz z poprawą oświetlenia w obrębie istniejących przejść dla
   minus Modernizacja terenu utwardzonego na terenie filii Państwowej Szkoły Podstawowej nr 2 dz. nr 1597 w Głuchołazach
   minus zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa, przebudowa chodników na ulicy Ogińskiego w Głuchołazach – etap I
   minus ZAPYTANIE OFERTOWE - Poprawa oświetlenia w obrębie istniejących przejść dla pieszych w Gminie Głuchołazy
   minus Modernizacja części piwnicy w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Głuchołazach ul. M.C. Skłodowskiej
   minus „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „
   minus II Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach
   minus II zapytanie ofertowe - „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyj
   minus Opracowanie dokumentacji projektowych siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu i gier dla dwóch lokalizacji: część dz. nr 1653/42 przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach, część dz. nr 132/16 przy ul.
 Zarządzenia Burmistrza
plus 2011 rok
plus 2012 rok
plus 2013 rok
plus 2014 rok
minus Zarządzenie Nr 1364-PR.310/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
minus Zarządzenie Nr 1492-PR.341/2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lipca 2014 r.Burmistrza Głuchołaz
minus Zarządzenie Nr 41-PR.7.2014 Burmistrza Głuchołaz z dnia 31 grudnia 2014 r.
plus 2015 rok
plus 2016 rok
plus 2017
 Plan Zrządzania Kryzysowego Gminy
minus Plan zarządzania kryzysowego Gminy Głuchołazy
 Zagospodarowanie przestrzenne
minus GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
minus Instrukcja obsługi portalu "Opolskie w internecie"
minus Informacje ogólne. Wykaz obowiązujących planów miejscowych
minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GŁUCHOŁAZY
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA SPRAWY Z 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2017r.
minus OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2016r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2015r.
minus OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI spraw z 2016r.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 5 planów
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY 3 PLANÓW
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
minus Ogłoszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Lompy w Głuchołazach
minus Ogloszenie o odstąpieniu od SOOŚ do zmiany planu miejscowego obszaru wsi Podlesie
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przystąpieniu do sporządzenia 3 planów
minus OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO STAREGO MIASTA W GŁUCHOŁAZACH wraz z prognozą
minus Zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.17.2015
minus zawiadomienie SKO dot. sprawy IRG.6733.18.2016
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY PLANU W REJONIE UL. TARGOWEJ W GŁUCHOŁAZACH
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie Głuchołazy
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy obejmującego obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ul. Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE Burmistrza Głuchołaz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środow
minus OGŁOSZENIE BURMISTRZA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY PLANU W REJONIE AL. JANA PAWŁA II
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o.
minus OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony przy ulicy Bohaterów Wars
minus OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II
minus OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego obejmującego obszar w rej. ulic Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Targowej w Gł-zach
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego m. Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego
minus odwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. miasta Głuchołazy w rej. ul. gen. Sikorskiego i Moniuszki
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o możliwościach zapoznania się z jeg
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w rejonie ul. Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp m. Głuchołazy obejm. obszar dz. nr 1350/4 w rej. ul. Pr. S. Wyszyńskiego
minus OBWIESZCZENIE BURMISTRZA o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny SOOŚ do zmiany mpzp m. Głuchołazy w rej. dz. nr 761/2, 760/3, 761/59 Grunwaldzkiej oraz w rej. dz. nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego
 Sprawozdania z realizacji programów
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Preciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015r.
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016r
minus Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016r
 Audyt wewnętrzny
minus Audyt 2014
minus Audyt 2015
minus Audyt 2017
 Zapytania ofertowe
plus 2009
plus 2010
plus 2011
plus 2012
plus 2013
plus 2014
minus ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pn.: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy
minus Remont nawierzchni drogi asfaltowo-szutrowej (tłuczniowej) oraz remont dwóch mostków w ciągu drogi 107147 O i wewnętrznej położonych na działkach 502,503,758,759 i 760/2 w m. Konradów. Znisz
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) wraz z przepustami w drodze wewnętrznej na działkach 219, 304, 305 w m. Podlesie. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi szutrowej (tłuczniowej) – jedyny dojazd do posesji – na drodze wewnętrznej na działkach 248, 249, 250 w Podlesiu. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem (z korytek betonowych) oraz umocnienia skarp rowu na drodze wewnętrznej w m. Jarnołtówek na działkach 535, 536, 568. Zniszczenia po n
minus Oczyszczenie (odmulenie) cieku wodnego, oczyszczenie przepustów oraz umocnienia skarp na cieku wodnym w Jarnołtówku na działkach 581, 582. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont mostu na wys. budynku nr 90 w m. Burgrabice na działkach 502 i 1587. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
minus Remont nawierzchni szutrowej (tłuczniowej) z przebudową przepustu drogowego w m. Sławniowice na działkach 316/1, 316/2 i 343. Zniszczenia po nawalnych deszczach z 27-28 maja 2014r
 Miejska Rada Seniorów
plus 2015
plus 2016
 Głuchołaskie Podwórko
plus 2015
plus 2016
plus 2017
 Uchwały Rady Miejskiej
minus Uchwały Rady Miejskiej podjęte po 2012r.
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


IRG.7011.15.4.2017.JG

ZamawiajÄ…cy:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina GÅ‚uchoÅ‚azy zwraca siÄ™ do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizacjÄ™ n/w robót z rozbiciem kosztów na: koszty sporzÄ…dzenia dokumentacji, koszty wykonania robót budowlanych (dostawy i montażu urzÄ…dzeÅ„).

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja zadania pod nazwÄ…: Plac zabaw w miejscowoÅ›ci GieraÅ‚cice – zaprojektowanie i wybudowanie”.

 

Lokalizacja:

Miejscowość/wieś: Gierałcice, gmina Głuchołazy

Działka: nr 125 o pow. 0,2900 ha

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw w miejscowoÅ›ci GieraÅ‚cice, które polegać bÄ™dzie na wykonaniu dokumentacji projektowej placu zabaw na dziaÅ‚ce nr 125 w GieraÅ‚cicach (w trybie zgÅ‚oszenia zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)) oraz wykonaniu robót budowlanych, polegajÄ…cych na dostawie i montażu urzÄ…dzeÅ„ zabawowo-rekreacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i zorganizowanie całego procesu budowlanego.

Realizacja robót rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbÄ™dnych prac projektowych oraz wykonanie na podstawie wykonanego projektu robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnieÅ„ i zezwoleÅ„, niezbÄ™dnych do przedÅ‚ożenia w organie administracji architektoniczno – budowlanej:

a) uzyskanie mapy do celów projektowych,

b) sporzÄ…dzenie projektu architektoniczno – budowlanego placu zabaw – 3 egz. w wersji papierowej,

c) sporzÄ…dzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – po 2 egz. w wersji papierowej (pdf, ath),

     d) kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej (pÅ‚yta CD).

2) Wykonanie robót:

a) dostawa i montaż nowych urzÄ…dzeÅ„ zabawowo-rekreacyjnych na podstawie opracowanej przez WykonawcÄ™ dokumentacji projektowej (w tym zÅ‚ożenie do organu administracji architektoniczno – budowlanej zgÅ‚oszenia robót budowlanych, nie wymagajÄ…cego pozwolenia na budowÄ™),

b) opracowanie dokumentacji powykonawczej (mapy powykonawczej) w formie papierowej oraz elektronicznej (pÅ‚yta CD) – 1egz.

Wymagania ZamawiajÄ…cego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

1) Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych obejmuje:

a) zestaw zabawowy PZ T-1 (wersja trudnodostÄ™pna, palisada bezrdzeniowa lub kantówka klejona, strefa bezpieczeÅ„stwa z geowÅ‚ókninÄ… i podÅ‚ożem amortyzujÄ…cym)

b) tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw

c) Å‚awka

d) kosz na śmieci z daszkiem

e) bujaki sprężynowe2 szt

f) nawierzchnia bezpieczna, gumowa 45 mm (HIC 1,5m) wraz z obrzeżami – 110 m2, wg normy PN-EN 1177.

2) UrzÄ…dzenia wykonane z materiaÅ‚ów odpornych na warunki atmosferyczne i próby zniszczeÅ„

3) Urządzenia montowane z uwzględnieniem stref bezpiecznych.

4) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiaÅ‚ów wÅ‚asnych. Wszelkie stosowane materiaÅ‚y, sprzÄ™t powinny odpowiadać polskim normom lub aprobatom technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest, Å›wiadectwo, certyfikat zgodnoÅ›ci.

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania 100%

 2. Warunki gwarancji i rękojmi:

  rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidÅ‚owoÅ›ci i kompletnoÅ›ci wykonania dokumentacji i koÅ„czy swój bieg po upÅ‚ywie 5 lat od odbioru koÅ„cowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji, bÄ™dÄ…cej przedmiotem umowy.

 3. Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 12 maja 2017 r.

 4. Istotne warunki umowy:

 • wynagrodzenie ryczaÅ‚towe za w/w zadanie,

 • dopuszczalna pÅ‚atność częściowa (w 2 ratach) po spisaniu protokoÅ‚u odbioru częściowego (dokumentacji projektowej, wykonania robót),

 • uzyskania niezbÄ™dnych dokumentów formalno-prawnych,

 • dokonanie zgÅ‚oszenia robót budowlanych nie wymagajÄ…cych pozwolenia na budowÄ™,

 • opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym mapy powykonawczej),

 • ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy,

 • prace projektowe oraz ujÄ™te w nich rozwiÄ…zania muszÄ… zostać zatwierdzone przez ZamawiajÄ…cego

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 • posiadanie wiedzy i doÅ›wiadczenia do wykonywania zamówienia,

 • dysponowanie odpowiednim potencjaÅ‚em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunki szczegóÅ‚owe w tym zakresie:

- 1 (jednÄ…) osobÄ… - projektantem branży architektonicznej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiajÄ…ce projektowanie robót w specjalnoÅ›ci architektonicznej,

- 1 (jednÄ…) osobÄ… – peÅ‚niÄ…cÄ… funkcjÄ™ kierownika budowy, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoÅ›ci konstrukcyjno - budowlanej wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajÄ…ce im ważne uprawnienia budowlane, które zostaÅ‚y wydane na podstawie wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cych przepisów,

 • znajduje siÄ™ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajÄ…cej wykonanie zamówienia.

 1. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

 • koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót,

 • koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.,

 • koszty dozoru budowy,

 • inne koszy, które pojawiÄ… siÄ™ w trakcie realizacji zamówienia.

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Gmina GÅ‚uchoÅ‚azy, ul. Rynek 15, 48-340 GÅ‚uchoÅ‚azy

 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

Oferta musi być zÅ‚ożona przez osobÄ™ upoważnionÄ… do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej i/ lub ceny za realizacjÄ™ caÅ‚oÅ›ci przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 06.03.2017 r., do godziny 11:00.

ZamawiajÄ…cy, oÅ›wiadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyÅ‚Ä…cznie charakter sondażu rynku pod kÄ…tem wyboru oferty najkorzystniejszej pod wzglÄ™dem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Osoba do kontaktu: Joanna Gruszecka, tel. 77 40 92 110

Załączniki do pobrania: 2017-03-01 12:36:50 - Formularz ofertowy (23.00 kB)
2017-03-01 12:37:49 - Mapa - dz. nr 125 Gierałcice (2.09 MB)
2017-03-01 12:46:07 - Zestaw zabawowy PZ T-1 (1.41 MB)
2017-03-01 12:46:44 - Tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw (32.74 kB)
2017-03-01 12:47:21 - Ławka (37.39 kB)
2017-03-01 12:47:47 - Kosz na śmieci z daszkiem (232.39 kB)
2017-03-01 12:48:59 - Bujak sprężynowy - konik (54.89 kB)
2017-03-01 12:49:25 - Bujak sprężynowy - skuter (153.75 kB)

Nazwa dokumentu: Zapytanie ofertowe: "Plac zabaw w miejscowości Gierałcice - zaprojektowanie i wybudowanie"
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Gruszecka
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Gruszecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka SobkÃłw
Data wytworzenia informacji: 2017-03-01 12:32:31
Data udostępnienia informacji: 2017-03-01 12:32:31
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-01 12:50:04

Wersja do wydruku...

corner   corner